A2 Seviye

İngilizcede “Have got” Kullanımı

İngilizcede have got” yapısı, sahiplik bildiren cümlelerin anlatımında kullanılmaktadır. Her ne kadar anlamı sahip olmak şeklinde çevrilse de benzer cümleler Türkçede daha çok “var” şeklinde kullanılır.

İngilizcede “Have got” ile Sahiplik Anlatımı

Kişilerin sahip oldukları şeyleri ifade etmek için kullanılan have got, üçüncü tekil şahıs zamirlerinde (he, she, it) ve Tom, Anna vb. tekil kişilerde “has got” olarak çekimlenmektedir.

Aşağıdaki tablolarda şahıs zamirlerine göre “have got yapısının olumlu, olumsuz ve soru halinde kullanımları gösterilmiştir:

ÖzneHave gotNesne
I, you, we, theyhave got
‘ve got
Nesne
he, she, ithas got
‘s got

🇺🇸 She has got two children.
🇹🇷 Onun iki çocuğu var
🇺🇸 Thomas has got a new car.
🇹🇷 Thomas’ın yeni bir arabası var.
🇺🇸 I have got a dog.
🇹🇷 Benim bir köpeğim var.

ÖzneHave gotNesne
I, you, we, theyhave not got
haven’t got
Nesne
he, she, ithas not got
hasn’t got

🇺🇸 She hasn’t got any children.
🇹🇷 Onun hiç çocuğu yok
🇺🇸 Thomas hasn’t got a new car.
🇹🇷 Thomas’ın yeni bir arabası yok.
🇺🇸 I have not got a dog.
🇹🇷 Benim köpeğim yok.

Have ÖzneNesne
➕ have
➖ have
➖ haven’t
I, you, we, they got
I, you, we, they not got
I, you, we, they got
Nesne
➕ has
➖ has
➖ hasn’t
he, she, it got
he, she, it not got
he, she, it got

🇺🇸 Haven’t you got some bread?
🇹🇷 Biraz ekmeğin yok mu?
🇺🇸 Has Tom got any money?
🇹🇷 Tom’un hiç parası var mı?
🇺🇸 Has she got any children?
🇹🇷 Onun hiç çocuğu var mı?

Bu tarz sorulara verilen cevaplar “evet” ve “hayır” içerdiği için böylesi sorulara “yes/no questions” denir. “Have got” kullanılarak sorulmuş bir soruya aşağıdaki gibi cevap verilir:

Soru CümlesiEvet Hayır
Have I/you/we/they got …?Yes, I/you/we/they have got.No, I/you/we/they haven’t got.
Has he/she/it got …?Yes, he/she/it has got.No, he/she/it hasn’t got.

İngilizcede “Have” ile Sahiplik Anlatımı

İngilizcede “have got” yapısı, İngiltere’de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Amerika’da bu ifade daha çok “got” kısmı atılmış olarak kullanılır. Haliyle Amerikan kullanımında olumsuz ve soru halleri de değişkenlik göstermektedir.

Aşağıdaki tablolarda şahıs zamirlerine göre have yapısının olumlu, olumsuz ve soru hallerindeki kullanımları derlenmiştir:

ÖzneHave Nesne
I, you, we, theyhave
‘ve
Nesne
he, she, ithas
‘s

🇺🇸 She has two children.
🇹🇷 Onun iki çocuğu var
🇺🇸 Thomas has a new car.
🇹🇷 Thomas’ın yeni bir arabası var.
🇺🇸 I have a dog.
🇹🇷 Benim bir köpeğim var.

ÖzneHave Nesne
I, you, we, theydo not have
don’t have
Nesne
he, she, itdoes not have
doesn’t have

🇺🇸 She doesn’t have any children.
🇹🇷 Onun hiç çocuğu yok
🇺🇸 Thomas doesn’t have a new car.
🇹🇷 Thomas’ın yeni bir arabası yok.
🇺🇸 I don’t have a dog.
🇹🇷 Benim köpeğim yok.

Have ÖzneNesne
➕ Do
➖ Do
➖ Don’t
I, you, we, they have
I, you, we, they not have
I, you, we, they have
Nesne
➕ Does
➖ Does
➖ Doesn’t
he, she, it have
he, she, it not have
he, she, it have

🇺🇸 Don’t you have some bread?
🇹🇷 Biraz ekmeğin yok mu?
🇺🇸 Do you have any money?
🇹🇷 Hiç paran var mı?
🇺🇸 Does she have any children?
🇹🇷 Onun hiç çocuğu var mı?

Soru CümlesiEvet Hayır
Do I/you/we/they have …?Yes, I/you/we/they do.No, I/you/we/they do not.
No, I/you/we/they don’t.
Does he/she/it got have …?Yes, he/she/it does.No, he/she/it does not.
No, he/she/it doesn’t.

Soru: Do you speak French?
Cevap: No, I don’t.
Soru: Does he live here?
Cevap: No, he doesn’t.
Soru: Do they watch TV every night?
Cevap: No, they don’t.
Soru: Does she cook dinner?
Cevap: No, she doesn’t.

“Have got” ile “have” Farkı Nedir?

Bu iki yapı birbirlerinden anlam olarak bir fark bulunmasa da yukarıda da fark edeceğiniz üzere yapısal farklılıklar bulunmaktadır.

❗ Bu iki yapıyı da kişilerin sahip olduğu, onlarda olan şeyleri anlatırken kullanmakta fayda var. Zira Türkçe çevirilerinde “var” anlamı şehir, ev gibi yapılarda bulunan şeylerde de kullanılabilirken İngilizcede bu tarz cümleler için there is – there are yapısı kullanılır.

🇺🇸 There are five rooms in the house.
🇹🇷 Evde beş tane oda var.
🇺🇸 There are thirty-nine districts in Istanbul.
🇹🇷 İstanbul’da otuz dokuz tane ilçe var.
🇺🇸 There is one toilet in the bathroom.
🇹🇷 Banyoda bir tane tuvalet var.

❗ ABD ve İngiltere versiyonlarında kullanım farklılıkları olsa da benzer anlamlarda kullanılan bu iki yapı birbirlerinin yerine kullanılmaz. Yani, have got kullanılarak sorulan bir soruya have kullanarak cevap vermek yanlış olduğu gibi tam tersi, have kullanarak sorulan sahiplik sorusuna have got ile cevap vermek yanlış olacaktır:

2 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏