A2 Seviye

İngilizcede have got Kullanımı

İngilizcede have got yapısı, sahiplik bildiren cümlelerin anlatımında kullanılmaktadır. Her ne kadar anlamı sahip olmak şeklinde çevrilse de benzer cümleler Türkçede daha çok “var” şeklinde kullanılır.

İngilizcede have got ile Sahiplik Anlatımı

Kişilerin sahip oldukları şeyleri ifade etmek için kullanılan have got, üçüncü tekil şahıs zamirlerinde (he, she, it) ve Tom, Anna vb. tekil kişilerde has got olarak çekimlenmektedir.

Aşağıdaki tabloda şahıs zamirlerine göre have got yapısının olumlu, olumsuz ve soru halinde kullanımları gösterilmiştir:

➕ Olumlu cümleler
I/you/we/they + have got
I/you/we/they + ‘ve got
He/she/it + has got
He/she/it + ‘s got

⭐ Örnek:
-She has got two children.
Onun iki çocuğu var
-Thomas has got a new car.
Thomas’ın yeni bir arabası var.
-I have got a dog.
Benim bir köpeğim var.

➖ Olumsuz cümleler
I/you/we/they + have not got
I/you/we/they + haven’t got
He/she/it + has not got
He/she/it + hasn’t got

⭐ Örnek:
-She hasn’t got any children.
Onun hiç çocuğu yok
-Thomas hasn’t got a new car.
Thomas’ın yeni bir arabası yok.
-I have not got a dog.
Benim köpeğim yok.

❓ Soru cümleleri
Have + I/you/we/they + got?
Haven’t + I/you/we/they + got?
Has + he/she/it + got?
Hasn’t + he/she/it + got?

⭐ Örnek cümleler:
-Haven’t you got some bread?
Biraz ekmeğin yok mu?
-Has Tom got any money?
Tom’un hiç parası var mı?
-Has she got any children?
Onun hiç çocuğu var mı?

➡️ Olumlu kısa cevaplar
Yes, I/you/we/they have got.
Yes, I/you/we/they‘ve got.
Yes, He/she/it has got.
Yes, He/she/it‘s got.
❗ Evet-Hayır sorularına kısa evet cevapları kısaltma ile verilmez.

➡️ Olumsuz kısa cevaplar
No, I/you/we/they have not got.
No, I/you/we/they haven’t got.
No, he/she/it has not got.
No, he/she/it hasn’t got.

Örnek telaffuzlar:

have got,
I’ve got,
has got,
he’s got,
have not got,
haven’t got,
has not got,
hasn’t got

İngilizcede have ile Sahiplik Anlatımı

İngilizcede have got yapısı, İngiltere’de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Amerika’da bu ifade daha çok got kısmı atılmış haliyle, yani have – has şeklindedir. Haliyle Amerikan kullanımında olumsuz ve soru halleri de değişkenlik göstermektedir.

Aşağıdaki tabloda şahıs zamirlerine göre have yapısının olumlu, olumsuz ve soru hallerindeki kullanımları derlenmiştir:

➕ Olumlu cümleler
I/you/we/they + have
He/she/it + has

⭐ Örnek cümleler:
-She has two children.
Onun iki çocuğu var
-Thomas has a new car.
Thomas’ın yeni bir arabası var.
-I have a dog.
Benim bir köpeğim var.

➖ Olumsuz cümleler
I/you/we/they + do not have
I/you/we/they + don’t have
He/she/it + does not have
He/she/it + doesn’t

⭐ Örnek cümleler:
-She doesn’t have any children.
Onun hiç çocuğu yok
-Thomas doesn’t have a new car.
Thomas’ın yeni bir arabası yok.
-I don’t have a dog.
Benim köpeğim yok.

❓ Soru cümleleri
Do + I/you/we/they + have?
Don’t + I/you/we/they + have?
Does + he/she/it + have?
Doesn’t + he/she/it + have?

⭐ Örnek cümleler:
-Don’t you have some bread?
Biraz ekmeğin yok mu?
-Do you have any money?
Hiç paran var mı?
-Does she have any children?
Onun hiç çocuğu var mı?

➡️ Olumlu kısa cevaplar
Yes, I/you/we/they do.
Yes, He/she/it does.

➡️ Olumsuz kısa cevaplar
No, I/you/we/they do not.
No, I/you/we/they don’t.
No, he/she/it does not.
No, he/she/it doesn’t.

Örnek telaffuzlar:

have,
I’ve,
has,
he’s,
have not,
haven’t,
has not,
hasn’t

Have got ile have Farkı Nedir?

Bu iki yapı birbirlerinden anlam olarak bir fark bulunmasa da yukarıda da fark edeceğiniz üzere yapısal farklılıklar bulunmaktadır.

❗ Bu iki yapıyı da kişilerin sahip olduğu, onlarda olan şeyleri anlatırken kullanmakta fayda var. Zira Türkçe çevirilerinde “var” anlamı şehir, ev gibi yapılarda bulunan şeylerde de kullanılabilirken İngilizcede bu tarz cümleler için there is – there are yapısı kullanılır.

There are five rooms in the house.
Evde beş tane oda var.
There are thirty-nine districts in Istanbul.
İstanbul’da otuz dokuz tane ilçe var.
There is one toilet in the bathroom.
Banyoda bir tane tuvalet var.

❗ ABD ve İngiltere versiyonlarında kullanım farklılıkları olsa da benzer anlamlarda kullanılan bu iki yapı birbirlerinin yerine kullanılmaz. Yani, have got kullanılarak sorulan bir soruya have kullanarak cevap vermek yanlış olduğu gibi tam tersi, have kullanarak sorulan sahiplik sorusuna have got ile cevap vermek yanlış olacaktır:

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.