A2 Seviye

İngilizcede Karşılaştırma İfadeleri (Comperatives)

İngilizcede karşılaştırma ifadeleri, dört biçiminden biri olan ve comperatives olarak adlandırılan yapı ile anlatılır.

İngilizcede Karşılaştırma İfadeleri

Karşılaştırmak anlamına gelen compare fiilinden türetilen comperative konusu ile birden fazla şey kıyaslanırken kullanılır.

Bu yapıda sıfatlar ve zarflar, sahip oldukları hece sayılarına göre Türkçede daha anlamına gelen “-er” son eki ya da kelimenin öncesine gelen ve yine Türkçede daha anlamına gelen “more” kelimesi kullanılır. 

Bu yapıdaki sıfatlara karşılaştırma sıfatları anlamına gelen comparative adjectives denilirken zarflara ise karşılaştırma zarfları anlamına gelen comparative adverbs denilmektedir.

İngilizcede Karşılaştırma Sıfatları

Comperative adjectives olarak adlandırılan karşılaştırma sıfatları aşağıdaki şekilde yapılır:

❗ Tek heceli sıfatlar -er eki getirilerek üstünlük anlamı kazandırılır. Eğer sıfatın son harfi -e ile bitiyorsa -er eki yerine -r eki getirilir.

poor
fakir
poorer
daha fakir
young
genç
younger
daha genç
safe
güvenli
safer
daha güvenli

❗ Son iki harfi sesli harf + sessiz harf şeklinde biten tek heceli sıfatlar -er ekini alıp comperative yapıya bürünürken sondaki sessiz harfini tekrarlar

hot
sıcak
hotter
daha sıcak
big
büyük
bigger
daha büyük
red
kırmızı
redder
daha kırmızı

❗ Son harfi “-y” ile biten iki heceli sıfatlarda “-y” harfi düşer -er eki “-ier” şeklinde getirilerek comperative yapılır.

easy
kolay
easier
daha kolay
dusty
tozlu
dustier
daha tozlu
dirty
kirli
dirtier
daha kirli

❗ İki ve daha fazla heceli sıfatlarla karşılaştırma yapabilmek için ilgili sıfatın önüne “more” kelimesi getirilerek “daha” anlamı kazandırılır.

important
önemli
more important
daha önemli
handsome
yakışıklı
more handsome
daha yakışıklı
powerful
güçlü
more powerful
daha güçlü

❗ Bazı sıfatlar düzensiz oldukları için genel kurala uymayacak şekilde çekimlenirler. Aşağıdaki listede yaygın bir şekilde kullanılan sıfatlar derlenmiştir;

good
iyi
better
daha iyi
well
iyi
better
daha iyi
bad
kötü
worse
daha kötü
little
az
less
daha az
many
çok
more
daha çok
much
çok
more
daha çok
far
uzak
farther
daha uzak
far
uzak
further
daha uzak

İngilizcede Karşılaştırma Zarfları

Comperative adverbs olarak adlandırılan karşılaştırma zarfları da aşağıdakiler gibi yapılır:

❗ Sıfatlara benzer şekilde zarflarla da kıyaslama yapılır. Özellikle sonu -ly ile biten zarflar haliyle çok heceli olduğu için more kelimesi getirilerek kıyaslama anlatımı sağlanır.

strongly
güçlü bir şekilde
more strongly
daha güçlü bir şekilde
nicely
hoş bir şekilde
more nicely
daha hoş bir şekilde

❗ Benzer şekilde bazı zarflar düzensiz oldukları için genel kurala uymayacak şekilde çekimlenirler. Aşağıdaki listede yaygın kullanılan zarflar derlenmiştir;

well
iyi
better
daha iyi
badly
kötü
worse
daha kötü
little
az
less
daha az
a little
biraz
less
daha az
a lot
çok
more
daha çok
much
çok
more
daha çok
far
uzak
father
daha uzak
far
uzak
further
daha uzak

İngilizce Karşılaştırma Cümleleri

Karşılaştırma ifadelerinde -den/-dan anlamına gelen than kelimesi kullanılır. Aşağıdaki tabloda comperatives yani İngilizce karşılaştırma cümleleri telaffuzlarıyla beraber listelenmiştir;

Anna is taller than Merry.
Anna, Merry’den daha uzundur.
John’s car is stronger than mine.
John’un arabası benimkinden daha güçlü.
Brad Pitt is obviously more handsome than me.
Brad Pitt tabii ki benden daha yakışıklıdır.
A Mac is always more efficient than a PC.
Bir Mac her zaman bir PC’den daha verimlidir.
Work is less boring than amusing oneself.
Çalışmak, kendini eğlendirmekten daha az sıkıcıdır.
İngilizce Karşılaştırma Cümleleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.