A2 Seviye

İngilizcede Kıyaslama Cümleleri (Comperative)

İngilizcede “comperative” olarak adlandırılan yapı ile karşılaştırma ifadeleri anlatılır. Bu yazımızda detaylarıyla inceleyeceğiz.

“Comperative” Nedir?

Comparative” (karşılaştırmalı) form, iki nesne veya kişi arasında karşılaştırma yapmak için kullanılan sıfat veya zarfın çekimlenmiş halidir.

Dil bilgisindeki görevi, adından da anlaşılacağı üzere “karşılaştırmak” anlamına gelen “compare” fiilinden türetilmiştir. Bu yapı, bir özelliğin veya durumun, bir başka özelliğe veya duruma göre daha fazla veya daha az olduğunu belirtmek için kullanılmaktadır.

Kıyaslama yapmak için kullanılan sıfatlar ve zarflar, Türkçeden farklı olarak İngilizcede, sahip oldukları hece sayısına göre farklı kurallarla çekimlenir. İki veya daha az heceye sahip sıfat ve zarflar, genellikle sonlarına “-er” eki alarak çekimlenirken, ikiden daha fazla heceye sahip olanlar çekime uğramazlar, bunun yerine “more” kelimesini alırlar. Bu şekilde çekimlenen sıfatlara İngilizcede “comparative adjectives“, zarflara ise “comparative adverbs” adı verilir. Bakınız:

“sıfat/zarf”ersmaller
more “sıfat/zarf”more interesting
İngilizcede Comperative Yapısı

“Comperatives” yapısında ilgili sıfatın veyahut zarfın sayısına, harf sonlarına veya hecesine göre farklı formatlarda bulunabilir.

❶ Tek heceli sıfatlar -er eki getirilerek üstünlük anlamı kazandırılır. Eğer sıfatın son harfi “-e” ile bitiyorsa “-er” eki yerine “-r” eki getirilir.

poor
fakir
poorer
daha fakir
young
genç
younger
daha genç
safe
güvenli
safer
daha güvenli

❷ Son iki harfi sesli harf + sessiz harf şeklinde biten tek heceli sıfatlar “-er” ekini alıp comperative yapıya bürünürken sondaki sessiz harfini tekrarlar

hot
sıcak
hotter
daha sıcak
big
büyük
bigger
daha büyük
red
kırmızı
redder
daha kırmızı

❸ Son harfi “-y” ile biten iki heceli sıfatlarda “-y” harfi düşer -er eki “-ier” şeklinde getirilerek comperative yapılır.

easy
kolay
easier
daha kolay
dusty
tozlu
dustier
daha tozlu
dirty
kirli
dirtier
daha kirli

❹ İki ve daha fazla heceli sıfatlarla karşılaştırma yapabilmek için ilgili sıfatın önüne “more” kelimesi getirilerek “daha” anlamı kazandırılır.

important
önemli
more important
daha önemli
handsome
yakışıklı
more handsome
daha yakışıklı
powerful
güçlü
more powerful
daha güçlü

❺ Bazı sıfatlar düzensiz oldukları için genel kurala uymayacak şekilde çekimlenirler. Aşağıdaki tabloya yaygın kullanılanları eklenmiştir:

good
iyi
better
daha iyi
well
iyi
better
daha iyi
bad
kötü
worse
daha kötü
little
az
less
daha az
many
çok
more
daha çok
much
çok
more
daha çok
far
uzak
farther
daha uzak
far
uzak
further
daha uzak

❗ Karşılaştırma ifadeleri içeren cümlelerde “-den/dan” anlamına gelen “than” kelimesi kullanılır. Örneğin:

🇺🇸 She is taller than her brother.
🇹🇷 Erkek kardeşinden daha uzundur.
🇺🇸 This book is more interesting than the one I read last week.
🇹🇷 Bu kitap, geçen hafta okuduğum kitaptan daha ilginç.
🇺🇸 He can run faster than I can.
🇹🇷 Benden daha hızlı koşabilir.

❗ “En” üstünlük karşılaştırmaları için “comperatives” yerine “superlatives” yapısı kullanılır.

İngilizcede Karşılaştırma Zarfları

İngilizcede karşılaştırma zarfları (comparative adverbs), eylemleri, durumları veya başka zarfları iki şey arasında karşılaştırırken kullanılan kelimelerdir. Bu zarflar genellikle eylemlerin ya da durumların nasıl yapıldığını ya da ne derecede olduğunu karşılaştırmak için kullanılır.


❶ Kıyaslama, sıfatlardaki gibi yapılır. Özellikle sonu “-ly” ile biten zarflar haliyle çok heceli olduğu için “more” kelimesi getirilerek kıyaslama anlatımı sağlanır.

strongly
güçlü bir şekilde
more strongly
daha güçlü bir şekilde
nicely
hoş bir şekilde
more nicely
daha hoş bir şekilde

❷ Benzer şekilde bazı zarflar düzensiz oldukları için genel kurala uymayacak şekilde çekimlenirler. Aşağıdaki listede yaygın kullanılan zarflar derlenmiştir:

well
iyi
better
daha iyi
badly
kötü
worse
daha kötü
little
az
less
daha az
a little
biraz
less
daha az
a lot
çok
more
daha çok
much
çok
more
daha çok
far
uzak
father
daha uzak
far
uzak
further
daha uzak
İngilizcede Comperative Yapısı

İngilizcede “Comperative” Örnekleri

🇺🇸 Anna is taller than Merry.
🇹🇷 Anna, Merry’den daha uzundur.
🇺🇸 John’s car is stronger than mine.
🇹🇷 John’un arabası benimkinden daha güçlü.
🇺🇸 Brad Pitt is obviously more handsome than me.
🇹🇷 Brad Pitt tabii ki benden daha yakışıklıdır.
🇺🇸 A Mac is always more efficient than a PC.
🇹🇷 Bir Mac her zaman bir PC’den daha verimlidir.
🇺🇸 Work is less boring than amusing oneself.
🇹🇷 Çalışmak, kendini eğlendirmekten daha az sıkıcıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏