A2 Seviye

İngilizcede “a few” ve “few” Farkı Nedir?

İngilizcede “a few” ve “few”, miktar ifade etmek için kullanılan sıfatlardandır, ancak yazılışları nedeniyle sanki birbirlerinin yerine kullanılabilir gibi görünse de, bu iki ifade arasında bir ton farkı vardır.

“A few” Kullanımı

Sayılabilen isimlerle (countable nouns) kullanılan “a few”, Türkçede “birkaç”, “az” gibi anlamlara gelmektedir. Her ne kadar miktar olarak azlık anlatsa da, bu miktarın yeterli olduğunu vurgular.

Örneğin: “I have a few friends.” (Birkaç arkadaşım var.) cümlesinde, arkadaş sayısının az ama yeterli olduğu anlatılmıştır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

🇺🇸 I have a few books on that shelf.
🇹🇷 O rafta birkaç kitabım var.
🇺🇸 She bought a few dresses for the party.
🇹🇷 Parti için birkaç elbise aldı.
🇺🇸 There are a few tickets left for the concert.
🇹🇷 Konser için birkaç bilet kaldı.
🇺🇸 We still have a few days to complete the project.
🇹🇷 Projeyi tamamlamak için hala birkaç günümüz var.
🇺🇸 He made a few mistakes in his essay.
🇹🇷 Kompozisyonunda birkaç hata yaptı.
🇺🇸 She has a few ideas for the new campaign.
🇹🇷 Yeni kampanya için birkaç fikri var.

“Few” Kullanımı

Benzer şekilde “few” de sayılabilen isimlerle kullanılır ve miktar olarak azlığı ifade eder. Ancak, “a few” kelimesinden farklı olarak ilgili miktarın yetersiz olduğu vurgulanır.

Örneğimizi, “I have few friends.” (Çok az arkadaşım var.) şeklinde söyleseydik arkadaş sayısının az ve yetersiz olduğunu anlatırdık. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

🇺🇸 I have few friends in this city.
🇹🇷 Bu şehirde çok az arkadaşım var.
🇺🇸 He has few chances of winning the election.
🇹🇷 Seçimi kazanma ihtimali çok az.
🇺🇸 There are few people who understand quantum physics.
🇹🇷 Kuantum fiziğini anlayan çok az insan var.
🇺🇸 We have few resources to complete the project.
🇹🇷 Projeyi tamamlamak için çok az kaynağımız var.
🇺🇸 She speaks few languages fluently.
🇹🇷 Akıcı bir şekilde çok az dil konuşuyor.
🇺🇸 There are few solutions to this problem.
🇹🇷 Bu sorunun çok az çözümü var.

Kısaca özetlemek gerekirse, “a few” bir miktarın yeterli olduğunu ifade ederken, “few” ise bir miktarın yetersiz olduğunu ifade eder.

a fewfew
SayılabilenSayılabilen
Az Az
YeterliYetersiz
a few ve few farkı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏