Perfect Modals

“Might Have V3” Konu Anlatımı

Tıpkı may have V3 yapısı gibi geçmişle ilgili olasılıkları ifade etmek için kullanılan might have V3 yapısı, ek olarak gerçmişte gerçekleşmemiş olasılıkları ve geçmişte yapılmış bir iş nedeniyle birisine kızgınlık ifade etmek için kullanılır.

Might Have V3

➕ Olumlu cümleler
Subject (I, you, we, they, he, she, it) + might have V3.


➖ Olumsuz cümleler
Subject (I, you, we, they, he, she, it) + might not have V3.


❓ Soru cümleleri
Might + subject (I, you, we, they, he, she, it) + have V3?

Might Have V3 Hangi Durumlarda Kullanılır?

⭐ Geçmişle alakalı tahmin anlatımlarında kullanılır:

🇺🇸 If mankind had wished for what is right, they might have had it long ago.
🇹🇷 İnsanlık doğru olanı dilemiş olsaydı, uzun zaman önce elde etmiş olabilirdi.
🇺🇸 Adam is very angry these days, he might have financial problems.
🇹🇷 Adam bu aralar çok sinirli, maddi sıkıntıları olabilir.
🇺🇸 lt is a most mortifying reflection for a man to consider what he has done, compared to what he might have done.
🇹🇷 Bir insanın ne yapmış olabileceğine kıyasla, ne yaptığını düşünmesi çok utanç verici bir düşüncedir.

⭐ Gerçekleşmemiş olasılık ifadelerinde kullanılır:

🇺🇸 It wasn’t nice that you yelled at her. You might have hurt her feelings.
🇹🇷 Ona bağırman hoş değildi. Onun duygularını incitmiş olabilirdin.
🇺🇸 You might have got a better salary if you worked harder.
🇹🇷 Daha çok çalışsaydın daha iyi bir maaş alabilirdin.
🇺🇸 If you hadn’t gone to that school, you might not have had a good language learning.
🇹🇷 O okula gitmemiş olsaydın, iyi bir dil öğrenmemiş olabilirdin.

⭐ Geçmişte bir işin yapılmaması nedeniyle o işin yapılmamasına duyulan kızgınlık ifadelerini anlatmak için kullanılır:

🇺🇸 You might have warned me that you had no money!
Beni paran olmadığı konusunda uyarabilirdin!
🇹🇷 You might have warned me that you didn’t take the key!
Anahtarı almadığın konusunda beni uyarmış olabilirdin!
🇺🇸 You might have warned me that Doctor is busy! I wouldn’t have bothered him.
🇹🇷 Doktor’un meşgul olduğu konusunda beni uyarmış olabilirdin! Onu rahatsız etmezdim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.