Perfect Modals

“Needn’t Have V3” Konu Anlatımı

İngilizcede “needn’t have V3” yapısı ile geçmişte bir işin yapılmasının gerekli olmadığı halde yapılmış olduğu anlatılır. Haliyle bir işin gereksizce yapılmış olduğu vurgulanır.

Needn’t Have V3

İniglizcede “needn’t Have V3” yapısı ile “didn’t need to V1” birbirine karıştırılmamalıdır. Zira “didn’t need to V1” ile yapılan işin yapılıp yapılmadığı bilinmemekte veya yapılmadığı anlaşılmaktadır.

➕ Olumlu cümleler
Subject (I, you, we, they, he, she, it) + needn’t have V3

🇺🇸 You needn’t have cooked, we could have ordered takeout.
🇹🇷 Yemek yapmana gerek yoktu, dışarıdan sipariş verebilirdik.
🇺🇸 She needn’t have bought a gift, her presence was enough.
🇹🇷 Hediye almasına gerek yoktu, varlığı yeterdi.
🇺🇸 We needn’t have arrived so early, the event was postponed.
🇹🇷 Bu kadar erken gelmemize gerek yoktu, etkinlik ertelendi.
🇺🇸 I needn’t have cleaned the house, they cancelled the visit.
🇹🇷 Evi temizlememe gerek yoktu, ziyareti iptal ettiler.
🇺🇸 We had a dishwasher so you needn’t have washed the dishes.
🇹🇷 Bulaşık makinemiz vardı, bulaşıkları yıkamanıza gerek yoktu.

❗ “Needn’t have” yapısı zaten olumsuz bir anlam taşıdığı için, bu yapıda olumsuz cümle oluşturmak dil bilgisi kurallarına aykırı olacaktır.

❓ Soru cümleleri
Needn’t + subject (I, you, we, they, he, she, it) + have V3?

🇺🇸 Needn’t you have studied all night for the test?
🇹🇷 Test için tüm gece çalışmana gerek var mıydı?
🇺🇸 Needn’t she have cleaned all the rooms?
🇹🇷 Tüm odaları temizlemesi gerekiyor muydu?
🇺🇸 Needn’t we have arrived so early for the concert?
🇹🇷 Konser için bu kadar erken gelmemiz gerekiyor muydu?
🇺🇸 Needn’t I have bought so many gifts for the party?
🇹🇷 Parti için bu kadar çok hediye almam gerekiyor muydu?
🇺🇸 Needn’t they have made such a big party?
🇹🇷 Bu kadar büyük bir parti yapmaları gerekiyor muydu?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.