A2 Seviye

İngilizcede Ondalık Sayılar (Decimal Numbers)

Bu yazımızda, gerek matematik problemlerinde gerekse para harcamalarında olsun, gündelik yaşamda kullanabileceğimiz bir konu olan İngilizcede ondalık sayılar hakkında detaylı bir anlatım yaptık.

Konuyu daha iyi anlamak adına İngilizce sayılar konusunu çalışmanızı tavsiye ederim. Sayıları bilmeden bu konuyu çalışmak zor olacaktır.

Bilindiği üzere ondalık sayılar, bir tam sayı kısmı, bir ondalık kısmı ve bu ikisini birbirinden ayıran ondalık işaretini içeren bir yapıya sahiptir. Ondalık işareti için Türkçede virgül (,) kullanılıyorken İngilizcede ise nokta (.) kullanılır.

İngilizcede ondalık sayılar okunurken, ondalık işareti için “point” kelimesi kullanılır. Ayrıca ondalık noktasından sonraki sayının her bir basamağı tek tek okunarak ifade edilir. Örneğin, “3.25” sayısı “three point two five” şeklinde okunmaktadır.

Daha da iyi anlaşılması adına, aşağıdaki tabloda derlediğimiz karşılaştırmalı örnekleri inceleyiniz:

10,5On virgül beş10.5Ten point five
4,5Dört virgül beş4.5Four point five
3,75Üç virgül yetmiş beş3.75Three point seven five
6,02Altı virgül sıfır iki6.02Six point zero two
0,5Sıfır virgül beş0.5Zero point five
İngilizcede Ondalık Sayılar

Ondalık sayılarda sıfırın kullanımına dikkat etmek gerekir. Örneğin, “0.05” ve “0.5” sayıları tamamen farklı değerlere sahiptir. Ayrıca, uzun ondalık sayılarla karşılaşıldığında, her bir basamağın tek tek okunması gerektiğini unutmayınız. Yani, “3.14159” gibi bir sayıya denk geldiğinizde “three point one four one five nine” şeklinde okumalısınız.

Matematiksel olarak ondalık sayıların İngilizce olarak kullanımı yukarıda anlattığımız şekildedir. Ancak gündelik hayatta küsuratlı para işlemleri farklı bir şekilde yapılmaktadır.

Türkçede para birimleri, “Türk Lirası” (TL) ve “kuruş (kr) olarak iki bölüme ayrılır. Ondalık sayılar, TL ve kuruş arasında virgül (,) ile ayrılır ama okunurken bu virgül telaffuz edilmez. Para işlemlerinde, tam sayı kısmı lira olarak, ondalık kısmı ise kuruş olarak ifade edilir. Örneğin, “45,90 TL” ifadesi “kırk beş lira doksan kuruş” olarak okunur. Burada, virgülün Türkçede ondalık ayırıcı olarak kullanıldığını unutmamak önemlidir.

Gelelim İngilizcede nasıl kullanıldığına. İngilizcede para birimleri genellikle “dolar“, “pound gibi ana para birimi ve “cent“, “pence gibi küçük birimler olarak iki bölüme ayrılır. Ondalık sayılar, bu iki bölüm arasında nokta (.) ile ayrılır. Para işlemlerinde tam sayı kısmı ana para birimi, ondalık kısmı ise küçük birim olarak belirtilir. Ayrıca küçük birim ifade eden küsuratlı kısım tek tek okunmaz. Örneğin, “$45.90” ifadesi “forty-five dollars and ninety cents” olarak okunur. İngilizcede nokta, tıpkı ondalık sayılarda olduğu gibi para işlemlerinde de ondalık ayırıcı olarak kullanılır. Ancak İngilizcede ondalıklı sayıları okurken kullanılan “point kelimesi yerine “and” bağlacı kullanılır.

Daha iyi anlaşılması adına aşağıdaki tabloyu inceleyiniz:

45,90 TLkırk beş lira doksan kuruş$45.90forty-five dollars and ninety cents
45,90kırk beş virgül doksan 45,90forty-five point nine zero

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏