A2 Seviye

İngilizcede “each” ve “every” Farkı Nedir?

Bu yazımızda, İngilizcedeki “each” ve “every” kullanımı üzerine bol örnekleri olan detaylı bir konu anlatımı yaptık.

“Each” Kullanımı

İngilizcede “each” “her biri” anlamına gelir ve genellikle iki veya daha fazla öğe arasında kullanılır. Anlam olarak her bir öğenin ayrı ayrı ama aynı derecede ele alındığını vurgular.

Örneğin: “Each student must submit their assignment.” (Her öğrenci ödevini teslim etmelidir.) cümlesinde, öğrencilerin her birinin ayrı ayrı ödevlerini teslim etmesi gerektiği belirtilir. Yani istisnasız her bir öğrencinin bireyselliğine vurgu yapar. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

🇺🇸 Each of the students received a certificate.
🇹🇷 Öğrencilerin her biri bir sertifika aldı.
🇺🇸 Each team played well in the tournament.
🇹🇷 Turnuvadaki her takım iyi oynadı.
🇺🇸 Each member of the family has a different opinion.
🇹🇷 Ailedeki her bireyin farklı bir görüşü var.
🇺🇸 Each of the books has a different cover.
🇹🇷 Kitapların her birinin farklı bir kapağı var.
🇺🇸 Each of these dresses is made of silk.
🇹🇷 Bu elbiselerin her biri ipekten yapılmıştır.
🇺🇸 Each day brings new challenges.
🇹🇷 Her gün yeni zorluklar getirir.

“Every” Kullanımı

“Every” İngilizcede “her, her türlü, her bir, bütün, hepsi” gibi anlamlara gelir ve üç veya daha fazla öğe arasında kullanılır. Genel bir vurgu yapar ve tüm öğelerin aynı kümeye dahil olduğunu belirtir. Bu yönüyle küme içindeki elemanları tek tek vurgulanmak yerine bir bütün olarak vurgulamış oluruz.

Örneğin: “Every student must submit their assignment.” (Her öğrenci ödevini teslim etmelidir.) Burada, tüm öğrencilerin ödevlerini teslim etmesi gerektiği belirtilir. Bireysellikten ziyade bir bütün olarak vurgu yapılır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

🇺🇸 Every student received a certificate.
🇹🇷 Her öğrenci bir sertifika aldı.
🇺🇸 Every team played well in the tournament.
🇹🇷 Turnuvadaki her takım iyi oynadı.
🇺🇸 Every member of the family has a different opinion.
🇹🇷 Ailedeki her bireyin farklı bir görüşü var.
🇺🇸 Every book has a different cover.
🇹🇷 Her kitabın farklı bir kapağı var.
🇺🇸 Every one of these dresses is made of silk.
🇹🇷 Bu elbiselerin her biri ipekten yapılmıştır.
🇺🇸 Every day brings new challenges.
🇹🇷 Her gün yeni zorluklar getirir.

Özetle, “each” genellikle iki veya daha fazla öğe arasında ayrı ayrı ele alınan öğeleri vurgulamak için kullanılırken, “every” ise üç veya daha fazla öğe arasında genel bir vurgu yapmak için kullanılır.

“Every student must submit their assignment.” ile “Each student must submit their assignment.” cümlelerinde, tüm öğrencilerin ödevlerini teslim etmeleri gerektiği belirtilir.

Ancak, “each” kelimesi daha çok bireyselliğe vurgu yapar ve her bir öğrencinin ayrı ayrı ödevlerini teslim etmesi gerektiğini vurgular. “Every” kelimesi ise genel bir vurgu yapar ve tüm öğrencilerin ödevlerini teslim etmesi gerektiğini belirtir.

Yani her iki örnek cümlede de tüm öğrencilerin ödevlerini teslim etmeleri gerektiği vurgulanır. Aralarındaki fark, “each” kelimesinin bireyselliğe daha çok vurgu yapmasıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏