İngilizce Zamanlar

İngilizcede Geçmiş ve Şimdiki Zamanda Devamlılık (Present Perfect Continuous Tense)

İngilizcede present perfect continuous tense, geçmişte yapılmaya başlanmış, hala yapılan ve muhtemelen gelecekte de yapılacağı izlenimini veren zaman kipidir.

Present Perfect Continuous Tense

Present perfect continuous tense, aynı zamanda present perfect progressive tense olarak da bilinmektedir ve tıpkı present perfect tense gibi Türkçede karşılığı olmayan bir zaman yapısıdır. Present perfect continuous tense’in anlattığı zaman Türkçeye “geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık” şeklinde çevrilmektedir.

Ayrıca present perfect tense ile benzerliklerinden ötürü yeni öğrenenler için oldukça kafa karıştırıcı bir konu olabilmektedir.

Have/has + been + Ving şeklinde kullanılan present perfect continuous tense’in olumlu ve olumsuz cümleleri aşağıdaki tablolarda ilgili şahıs zamirlerine göre çekimlenmiştir:

➡️ Olumlu cümleler
I/you/we/they + have been Ving
I/you/we/they + ‘ve been Ving
He/she/it + has been Ving
He/she/it + ‘s been Ving

➡️ Olumsuz cümleler
I/you/we/they + have not been Ving
I/you/we/they + haven’t been Ving
He/she/it + has not been Ving
He/she/it + hasn’t been Ving

➡️ Soru cümleleri
Have + I/you/we/they + been Ving?
Haven’t + I/you/we/they + been Ving?
Has + he/she/it + been Ving?
Hasn’t + he/she/it + been Ving?

❗ Present perfect continuous tense ile sorulmuş bir soruya Evet-Hayır şeklinde kısa cevaplar verirken:

➡️ Olumlu kısa cevaplar
Yes, I/you/we/they have.
Yes, I/you/we/they ‘ve.
Yes, He/she/it + has.
Yes, He/she/it + ‘s.

❗ Evet-Hayır sorularında kısa evet cevapları kısaltmalı verilmez.

➡️ Olumsuz kısa cevaplar
No, I/you/we/they have.
No, I/you/we/they haven’t.
No, he/she/it has not.
No, he/she/it hasn’t.

Gündelik yaşamda sıklıkla karşılaşılabilecek olan yukarıdaki formların aşağıda telaffuzları verilmiştir. Bu telaffuzları öğrenmek hem konuşma hem dinleme becerileri için oldukça faydalı olacaktır.

have been,
I’ve been,
have not been,
haven’t been,
has been,
He’s been,
has not been,
hasn’t been

Present Perfect Continuous Tense Kullanımı

⭐ Geçmişte başlamış ve hala devam eden eylemleri anlatırken:

-I haven’t been working since morning.
Sabahtan beri çalışmıyorum/çalışmaktayım.
-We’ve been walking for 3 hours.
3 saattir yürüyoruz/yürümekteyiz.
-We have been staying at home for days due to pandemic measures.
Pandemi önlemleri nedeniyle günlerdir evdeyiz.
-Anna has been sleeping since morning.
Anna sabahtan beri uyuyor/uyumakta.
-I have been taking medicine for my cold since Thursday.
Perşembe gününden beri soğuk algınlığım için ilaç kullanıyorum/kullanmaktayım.

⭐ Bahsi geçen eylemin sonuçlarına bakılıp ne kadar zamandır yapıldığını vurgulamak için kullanılır:

-I’ve been battling covid for a week. I finally recovered.
Bir haftadır covid ile mücadele ediyorum/etmekteyim. Sonunda iyileştim.
-I am exhausted because I have been walking too fast.
Çok hızlı yürüdüğüm için yoruldum.
-We’ve been working on it for two months. It’s finally over.
İki aydır üzerinde çalışıyoruz/çalışmaktayız. Nihayet bitti.

⭐ Kimi eylemlerle yarım kalmış işleri anlatır:

-I am exhausted because I have been walking too fast.
Çok hızlı yürüdüğüm için yoruldum.
-I’ve been battling covid for a week. I finally recovered.
Bir haftadır covid ile mücadele ediyorum. Sonunda iyileştim.
-He has been working on this book for years.
Yıllardır bu kitap üzerinde çalışıyor/çalışmakta.

⭐ this week, this month, this year, today, all day, recently gibi zaman dilimleri ile kullanılabilir.

-He’s been studying hard this week.
Bu hafta çok çalışıyor.
-We’ve been going to the gym recently.
Geçenlerde spor salonuna gidiyorduk/gitmekteydik.

Present Perfect Continuous Tense İle Kullanılan Zaman Zarfları

Aşağıdaki tabloda ise yaygın bir şekilde kullanılan zaman zarfları derlenmiştir.

for-dır/-dir
since-den/-dan beri
all morningtüm sabah boyunca
all weektüm hafta boyunca
recentlyson zamanlarda

Nevereversometimes, once, twicethree times, always, rarely, yet, just gibi zaman zarfları present perfect continuous ile kullanılmazlar.

❗ İngilizcede own, arrive, know gibi -ing almayan fiillerle present perct continuous yapılamaz. Bu fiiller ile olan cümlelerde present perfect tense kullanılır.

They have known each other since 2000.
They have been knowing each other since 2000.
2000 yılından beri birbirlerini tanıyorlar.

Present Perfect Tense ile Present Perfect Continuous Tense Arasındaki Farklar Nelerdir?

✅ Present perfect continuous tense’in, present perfect tense’e nazaran daha dar bir kullanım alanına sahiptir ve sadece geçmişte başlayıp hala devam etmekte olan olayları anlatır.

John has lived in Paris for ten years.
John has been living in Paris for ten years.
John, on yıldır Paris’te yaşıyor.

Yukarıdaki ilk cümle iki şekilde yorumlanabilir:

  • John, şu anda Paris’te oturmuyor olabilir; geçmişte 10 yıl Paris’de yaşamış olabilir;
  • John hala Paris’te oturuyor olabilir.

Buna karşılık ikinci cümlenin ise sadece tek bir yorumu vardır:

  • John hala Paris’te oturmaktadır.

Present continuous tense ile kullanılmayan fiiller genel olarak present perfect continuous tense ile de kullanılmaz. Buna karşılık bu fiiller present perfect tense ile kullanılır.

We have known them for a long time.
Onları uzun zamandır tanıyoruz.
They have understood what it is.
Ne olduğunu anladılar.

✅ Present perfect continuous tense kimi fiillerle yarım kalmış işleri anlatabilir. Ancak present perfect tense’in böyle bir kullanımı yoktur.

We have been repairing the phones.
Telefonları tamir ediyorduk.
We have repaired the phones.
Telefonları tamir ettik.

İlk cümlede tamirin henüz bitmediği anlatılırken ikinci cümlede ise tamirin bittiği vurgulanmaktadır.

✅ İngilizcede present perfect continuous tense çoğu zaman geçmişte başlayıp devam etmekte olan yalnızca TEK bir işi ifade ederken aralıklarla yapılan işleri anlatmaz. Bu yüzden just, already, ever, never, finally vb. zarflarla da kullanılamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.