İngilizce Zamanlar

İngilizcede Present Perfect Continuous Tense

İngilizcede present perfect continuous tense ile geçmişte yapılmaya başlanmış, hala yapılan ve muhtemelen gelecekte de yapılacağı izlenimi veren zaman kipidir.

Present Perfect Continuous Tense

Present perfect continuous tense, aynı zamanda present perfect progressive tense olarak da bilinmektedir ve tıpkı present perfect tense gibi Türkçede karşılığı olmayan bir zaman yapısıdır.

Ayrıca present perfect tense ile benzerliklerinden ötürü yeni öğrenenler için oldukça kafa karıştırıcı bir konu olabilmektedir.

Have/has + been + Ving şeklinde kullanılan present perfect continuous tense’in olumlu ve olumsuz cümleleri aşağıdaki tablolarda ilgili şahıs zamirlerine göre çekimlenmiştir:

I
You
We
They
‘ve
have
beenVing
He
She
It
‘s
has
beenVing
Olumlu Cümleler
I
You
We
They
have not
haven’t
beenVing
He
She
It
has not
hasn’t
beenVing
Olumlu Cümleler

Olumlu ve olumsuz soru cümleleri aşağıdaki tablolarda ilgili şahıs zamirlerine göre çekimlenmiştir:

HaveI
you
we
they
beenVing
Hashe
she
it
beenVing
Olumlu Soru Cümleleri
Haven’tI
you
we
they
beenVing
Hasn’the
she
it
beenVing
Olumsuz Soru Cümleleri

Olumlu ve olumsuz kısa cevap cümleleri aşağıdaki tablolarda ilgili şahıs zamirlerine göre çekimlenmiştir:

YesI
you
we
they
have
Yeshe
she
it
has
Olumlu Kısa Cevap Cümleleri
NoI
you
we
they
have not
haven’t
Nohe
she
it
has not
hasn’t
Olumsuz Kısa Cevap Cümleleri

Present Perfect Continuous Tense Örnekleri

Aşağıdaki telaffuzları da verilen örnekler present perfect continuous tense’in genel kullanımı gösterilmiştir:

I haven’t been working since morning.
Sabahtan beri çalışmıyorum.
We’ve been walking for 3 hours.
3 saattir yürüyoruz.
Because of the pandemic, I haven’t been feeling well lately.
Pandemi nedeniyle son zamanlarda kendimi iyi hissetmiyorum.
We have been staying at home for weeks due to pandemic measures.
Pandemi önlemleri nedeniyle haftalardır evde kalıyoruz.
Which movie have you been watching lately?
Son zamanlarda hangi filmi izliyorsun?
İngilizcede Present Perfect Continuous Tense Örnekleri

Present Perfect Continuous Tense Kullanımı

1- Geçmişte başlamış ve hala devam eden eylemleri anlatırken:

Mom and Dad have been learning English for 2 years.
Annem ve babam 2 yıldır İngilizce öğreniyorlar.
Anna has been sleeping since morning.
Anna sabahtan beri uyuyor.
I have been taking medicine for my cold since Thursday.
Perşembe gününden beri soğuk algınlığım için ilaç kullanıyorum.

2- Bahsi geçen eylemin sonuçlarına bakılıp ne kadar zamandır yapıldığını vurgulamak için kullanılır:

We’ve been working on it for two months. It’s finally over.
İki aydır üzerinde çalışıyoruz. Nihayet bitti.
I am exhausted because I have been walking too fast.
Çok hızlı yürüdüğüm için yoruldum.
I’ve been battling covid-19 for a week. I finally recovered.
Bir haftadır covid-19 ile mücadele ediyorum. Sonunda iyileştim.

3- Kimi eylemlerle yarım kalmış işleri anlatır:

Kafka has been working on this book for years.
Kafka yıllardır bu kitap üzerinde çalışıyor.
I am exhausted because I have been walking too fast.
Çok hızlı yürüdüğüm için yoruldum.
I’ve been battling covid-19 for a week. I finally recovered.
Bir haftadır covid-19 ile mücadele ediyorum. Sonunda iyileştim.

Present Perfect Continuous Tense İle Kullanılan Zaman Zarfları

Nevereversometimes, once, twicethree times, always, rarely, yet, just gibi zaman zarfları present perfect continuous ile kullanılmazlar.

Aşağıdaki tabloda ise yaygın bir şekilde kullanılan zaman zarfları derlenmiştir.

for-dır/-dir
since-den/-dan beri
all morningtüm sabah boyunca
all weektüm hafta boyunca
recentlyson zamanlarda

İngilizcede own, arrive gibi hareket bildirmeyen fiillerle present perct continuous yapılamaz. Bu fiiller ile olan cümlelerde present perfect tense kullanılır.

Present Perfect Tense ile Present Perfect Continuous Tense Arasındaki Farklar

1- Present perfect continuous tense, present perfect tense’e nazaran daha dar bir kullanım alanına sahiptir ve sadece geçmişte başlayıp hala devam etmekte olan olayları anlatır. Bu durumu aşağıdaki örnek üzerinden görebilirsiniz.

1John has lived in Paris for ten years.
2John has been living in Paris for ten years.

Yukarıdaki ilk cümle iki şekilde yorumlanabilir:

  • John, şu anda Paris’de oturmuyor olabilir; geçmişte 10 yıl Paris’de yaşamış olabilir;
  • John hala Paris’de oturuyor olabilir.

Buna karşılık ikinci cümlenin ise sadece tek bir yorumu vardır:

  • John hala Paris’de oturmaktadır.

2- Present continuous tense ile kullanılmayan fiiller genel olarak present perfect continuous tense ile de kullanılmaz. Buna karşılık bu fiiller present peıfect tense ile kullanılır.

We have known them for a long time.
They have undersroad our points.

3- Present perfect continuous tense kimi fiillerle yarım kalmış işleri anlatabilir. Ancak present perfect tense’in böyle bir kullanımı yoktur.

1We have been repairing the phones.
2We have repaired the phones.

İlk cümlede tamirin henüz bitmediği anlatılırken ikinci cümlede ise tamirin bittiği vurgulanmaktadır.

4- Present perfect continuous tense çoğu zaman geçmişte başlayıp devam etmekte olan yalnızca TEK bir işi ifade ederken aralıklarla yapılan işleri anlatmaz. Bu yüzden just, already, ever, never, finally vb. zarflarla kullanılamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'(

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.