A2 Seviye

İngilizcede “Type 1” (First Conditional) Kullanımı

İngilizcede “type 1”, olası durumlar ve bu durumların gelecekteki olası sonuçlarını ifade etmek için kullanılan bir şart cümlesi türüdür. “First conditional” olarak da adlandırılan bu yapı, genellikle günlük hayatta karşılaşılan ihtimalleri ve bu ihtimallerin sonuçlarını anlatmak için kullanılır.

“Type 1” Kullanımı

İngilizcede “type 1” cümleleri, if clause (şartlı cümle) ve main clause (temel cümle) olmak üzere iki kısımdan oluşur. İçinde “if” barındıran şart cümlesi geniş zamanda (simpe present tense) kurulurken, sonuç bildiren ana cümle ise gelecek zamanda (simple future tense) kullanılır. Bakınız:

Şart CümlesiVirgülSonuç Cümlesi
If + simple present
If + V1
,simple future
will + V1
If this thing happens,that thing will happen

İngilizcede “type 1” cümleleri, gerçeği veya gerçeğe uygun olayları anlatmak için kullanılmaktadır. Haliyle olası bir şart ve bu şartın olası sonucu ifade edilir.

🇺🇸 If you don’t drive carefully (if clause), you will have an accident (main clause).
🇹🇷 Dikkatli sürmezseniz (şart cümlesi) kaza yaparsınız (temel cümle).

❗ Koşulun belirtildiği yan cümle ile sonucu belirten ana cümlenin sırası değiştirilebilir. Böylesi durumlarda virgülün koşul belirten yan cümle ilk sırada gelirse kullanıldığına dikkat etmek gerekir. Bakınız:

Sonuç CümlesiŞart Cümlesi
simple future
will + V1
If + simple present
If + V1
that thing will happenIf this thing happens

🇺🇸 If you don’t drive carefully (if clause), you will have an accident (main clause).
🇺🇸 You will have an accident (main clause) if you don’t drive carefully (if clause).
🇹🇷 Dikkatli sürmezseniz (şart cümlesi) kaza yaparsınız (temel cümle).

❗ “Type 1” cümlelerinde çeşitli durumları anlatmak için kip belirteçleri (modals) de kullanılabilir. Bakınız:

 1. Can: İzin ya da olasılık belirtmek için kullanılır.
  • 🇺🇸 If it rains, you can take my umbrella.
  • 🇹🇷 Eğer yağmur yağarsa, şemsiyemi alabilirsin.
 2. Must: Zorunluluk ya da tavsiye belirtmek için kullanılır.
  • 🇺🇸 If you feel sick, you must see a doctor.
  • 🇹🇷 Eğer kendini kötü hissediyorsan, mutlaka doktora görünmelisin.
 3. Should: Tavsiye ya da öneri belirtmek için kullanılır.
  • 🇺🇸 If the weather is nice, we should go for a walk.
  • 🇹🇷 Hava güzelse, yürüyüşe çıkmalıyız.
 4. Might: Düşük olasılık belirtmek için kullanılır.
  • 🇺🇸 If she’s free, she might come to the party.
  • 🇹🇷 Eğer müsaitse, partiye gelebilir.
 5. Could: İzin ya da olasılık belirtmek için kullanılır.
  • 🇺🇸 If we finish early, we could go to the movies.
  • 🇹🇷 Erken bitirirsek, sinemaya gidebiliriz.

Kip belirteçleri, “type 1” cümlelerinde belirli bir niyet, öneri veya olasılık ifade etmek için kullanılır. Ancak kullanımları kontekstine ve ifade edilmek istenen anlama bağlı olarak değişebilir.

❗ “Type 1” cümleleri, gerçek veya olası durumlar için kullanılmaktadır, ancak bazen bu cümleler sadece olası durumları değil, aynı zamanda genel geçerliliği olan durumları da ifade edebilir. Örneğin:

🇺🇸 If you heat water, it will boil.
🇹🇷 Eğer suyu ısıtırsan kaynar.

“Type 1” Örnekleri

🇺🇸 If it rains tomorrow, I will take my umbrella.
🇹🇷 Eğer yarın yağmur yağarsa, şemsiyemi alacağım.
🇺🇸 If you study hard, you will pass the exam.
🇹🇷 Eğer sıkı çalışırsan, sınavı geçersin.
🇺🇸 If she calls, I will answer immediately.
🇹🇷 Eğer ararsa, hemen cevap vereceğim.
🇺🇸 If they don’t arrive on time, we will start without them.
🇹🇷 Eğer zamanında gelmezlerse, onlar olmadan başlarız.
🇺🇸 If you don’t water the plants, they will die.
🇹🇷 Eğer bitkileri sulamazsanız, ölürler.
🇺🇸 If I have time, I can meet you.
🇹🇷 Vaktim olursa seninle buluşabilirim.
🇺🇸 If you don’t hurry, Harry, we’ll miss the bus.
🇹🇷 Acele etmezsen Harry, otobüsü kaçıracağız.

🇺🇸 If you steal from one author, it’s plagiarism; if you steal from many, it’s research.
🇹🇷 Bir yazardan çalarsanız, bu intihaldir; eğer birçoğundan çalarsanız, bu araştırmadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏