A2 Seviye

İngilizcede “One” ve “Ones” Kullanımı

Bu yazımızda, İngilizcede yaygın bir şekilde kullanılan “one” ve “ones” zamirlerinin detaylı kullanımı anlatılmıştır.

İngilizcede “one” ve “ones” zamirleri, bir ismi ya da nesneyi temsil eder ve genellikle bir ismin tekrarını önlemek için kullanılan işaret zamirlerinden (demonstrative pronouns) biridir.

Peki, “one” ile “ones” arasındaki fark nedir? Cevap aslında basit; “one” kelimesi tekil formda kullanılırken, “ones” kelimesi çoğul formda kullanılır.

“One” Kullanımı

“One” zamiri, bir nesne veya şeyi temsil eder ve onu genellikle belirli bir özellik ya da nitelik ile ilgili bir karşılaştırma yapmak için kullanılırken görebilirsiniz. Genel olarak yerine kullanıldığı ismi “-olanı” şeklinde bir çeviriyle Türkçede kullanırız. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

🇺🇸 I like the red dress, not the blue one.
🇹🇷 Kırmızı elbiseyi beğendim, mavi olanı değil.
🇺🇸 Which book do you want? The thick one or the thin one?
🇹🇷 Hangi kitabı istersin? Kalın olanı mı ince olanı mı?
🇺🇸 I have two jackets. The leather one is more expensive.
🇹🇷 İki ceketim var. Deri olanı daha pahalı.
🇺🇸 We have several options, but the best one is the first.
🇹🇷 Birkaç seçeneğimiz var ama en iyisi ilk olanı.
🇺🇸 There are many phones on the table. Which one is yours?
🇹🇷 Masada birçok telefon var. Hangisi senin?

“Ones” Kullanımı

“Ones” zamiri, birden fazla nesne veya şeyi temsil eder ve benzer şekilde belirli bir özellik ya da nitelik ile ilgili bir karşılaştırma yapmak için kullanılır. Yerine kullanıldığı isimleri “-olanları” şeklinde bir çeviriyle Türkçede kullanırız. Örneğin:

🇺🇸 I like these shoes, but the black ones are too expensive.
🇹🇷 Bu ayakkabıları beğendim, ama siyah olanlar çok pahalı.
🇺🇸 These cookies are delicious, especially the chocolate ones.
🇹🇷 Bu kurabiyeler lezzetli, özellikle çikolatalı olanlar.
🇺🇸 We have many flowers in the garden, but the red ones are my favorite.
🇹🇷 Bahçede birçok çiçeğimiz var, ama kırmızı olanlar benim favorim.
🇺🇸 I prefer the green apples, not the red ones.
🇹🇷 Yeşil elmaları tercih ederim, kırmızı olanları değil.
🇺🇸 We have two types of apples. The green ones are more sour.
🇹🇷 İki çeşit elma var. Yeşil olanlar daha ekşi.

“one” veya “ones” zamirleri ile bir şeyi ya da nesneyi belirtirken seçenekler arasında bir tercih yapılmasını istiyorsak bunu “which” sorarak yaparız. Bakınız:

🇺🇸 Which one do you prefer, the red dress or the blue one?
🇹🇷 Hangisini tercih edersin, kırmızı elbise mi yoksa mavi olanı mı?
🇺🇸 There are many cookies here. Which ones are chocolate?
🇹🇷 Burada birçok kurabiye var. Hangileri çikolatalı?
🇺🇸 Which one do you think is more practical, the leather bag or the fabric one?
🇹🇷 Hangisini daha pratik buluyorsun, deri çanta mı yoksa kumaş olanı mı?
🇺🇸 We have many desserts on the menu. Which ones would you like to try?
🇹🇷 Menüde birçok tatlımız var. Hangilerini denemek istersiniz?
🇺🇸 I can’t decide between these two laptops. Which one do you recommend?
🇹🇷 Bu iki dizüstü bilgisayar arasında karar veremiyorum. Hangisini önerirsin?

Özetle, İngilizcede “one” ve “ones” zamirlerinin kullanımı, bir ismin ya da nesnenin tekrarını önlemek ve dilin daha akıcı olmasını sağlamak için oldukça kullanışlıdır. “One” tekil formda, “ones” ise çoğul formda kullanılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏