B1 Seviye

İngilizcede Kesirli Sayılar (Fractional Numbers)

Bu yazımızda, matematik problemlerinde ve yemek tariflerinde sıklıkla karşılaşabileceğimiz İngilizcede kesirli sayılar hakkında detaylı bir konu anlatımı yaptık.

Kesirli sayılar, bir bütünü belirli parçalara bölmek için kullanılır. Kesirli bir sayı, bir “pay” (numerator) ve bir “payda” (denominator) olmak üzere iki kısımdan oluşur. Pay, kesir çizgisinin üstünde yer alır ve bütünün kaç parçasının alındığını gösterir. Payda ise kesir çizgisinin altında bulunur ve bütünün kaça bölündüğünü ifade eder.

Türkçe ve İngilizcede bu iki yapının okunuşu çeşitli farklılıklar içermektedir. Türkçede, kesirler genellikle “bölü” kelimesiyle ifade edilir ve pay ile payda sayılar nasıl okunuyorsa öyle okunur. Örneğin, “½” Türkçede “bir bölü iki” olarak okunur.

İngilizcede ise bu durum biraz farklıdır. Özellikle payda 2, 3 ve 4 olduğunda özel terimler kullanılır. Payda 2 ise “Half” (yarım), 3 ise “third” (üçte bir) ve 4 ise “quarter” (dörtte bir) gibi. Payda 5 veya daha büyük olduğunda ise sayıya “-ths” eki eklenir. Örneğin, “1/5” İngilizcede “one fifth” (beşte bir) olarak okunur. Dolayısıyla İngilizcede sıra sayılarını bilmeniz gerekmektedir.

Kesirli İfade
½Bir bölü ikiOne half
¼Bir bölü dörtOne quarter
¾Üç bölü dörtThree quarters
Bir bölü üçOne third
Beş bölü sekizFive eighths
Üç bölü beşThree fifths
⁴⁄₉Dört bölü dokuzFour ninths
⁷⁄₈Yedi bölü sekizSeven eighths
⁵⁄₆Beş bölü altıFive sixths
İngilizcede Kesirli Sayılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏