A1 Seviye

İngilizce Alfabe, Harfler ve Harflerin Telaffuzları

İngilizce öğrenmeye karar verdiniz ve ilk iş olarak harıl harıl gramer konularına çalışmaya başladınız diyelim. Bu senaryoda yapılan ilk yanlış ne olabilir? İngilizce harfler, çoğu İngilizce öğrenenlerin yeterince önem atfetmediği bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yeni bir dili öğrenmeye başladığımızda, öğrendiğimiz dilin her ne kadar kendine has kuralları olsa da, alışkanlık gereği kendi dilimize benzetmeye çalışırız. Konuşma ve dinleme becerilerimizi etkili bir şekilde geliştirmek için oldukça önemli olan konumuz maalesef çoğu zaman göz ardı edilmektedir.

Düzgün bir konuşma becerisi (kelimelerin doğru telaffuzunu yapabilmek) ve etkin bir dinleme yetisi için harflerin sahip olduğu sesleri iyi bilmek gerekir. İyi bir şekilde öğrenmezsek ne mi olur?

Şöyle diyelim, halihazırda kulağımız kendi dilimizdeki telaffuz kurallarına alışık olduğundan, hedef dil için yanlış olacak telaffuzu doğru olarak referans alıyor. Doğal olarak bu durum doğru telaffuzu öğrenmemizi engellemektedir. Haliyle bu durum, konuşma ve dinleme çalışmalarımızı ciddi şekilde olumsuz etkileyip adeta felç ediyor.

Biz bu dersimizde, İngilizce alfabeyi, alfabede bulunan harflerin ve belli başlı harf gruplarının nasıl telaffuz edildiğini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

İngiliz Alfabesi

İngiliz alfabesi, Latin alfabesinden uyarlanma olup toplamda 26 harf içermektedir. Buna karşın, bizim alfabemiz 29 harf içermektedir. Sayılar birbirine yakın, ancak işler birazdan çığırından çıkacak.

A”Çç”, “Ğğ”, “ı”, “Üü”, “Öö”, “Şş” harfleri bizim alfabemizde varken İngilizcede yoktur. Buna karşılık “Qq”, “Xx”, “Ww” harfleri İngilizce alfabede varken bizim alfabemizde mevcut değildir. Çoğu harf her iki alfabede ortak olarak bulunmaktadır. Ancak temsil ettikleri sesler farklıdır. Zaten iki dil arasında aksan sorunlarına yol açan en önemli faktör ise bu harflerin sahip olduğu seslerdir.

Mesela İngiliz alfabesinde 26 harf olmasına rağmen, 44 farklı ses türü bulunmaktadır. Yani bu demektir ki, bazı harfler veya harf grupları birden fazla sese sahiptir. Örneğin, “c” harfi bazı durumlarda “s” sesi olarak, bazı durumlarda ise “k” sesi olarak telaffuz edilir. Birazdan detaylarıyla inceleyeceğiz.

Türkçede ise 29 harf bulunmakla beraber bu 29 harf 28 farklı ses ile temsil edilir. Haliyle İngilizcede bulunan 44 farklı sesi bizdeki 29 sesle taklit etmeye çalışırız. Bu da İngilizce öğrenirken aksan ve yanlış telaffuz olarak adlandırabileceğimiz zorlukları beraberinde getirir.

İşin içine bazı bölgesel telaffuz farklarını da ekleyince bu konuya yetrince önem atfetmemek ilerde başımıza bela olacaktır. Örneğin “Z” harfi  Amerika’da [zi:] “zi” diye okunurken, İngiltere’de “Z” harfi [zɛd] “zed” diye okunur.

Lafı fazla uzatmadan İngilizce alfabeyi ve harfleri tanıyalım. İlk olarak İngilizcedeki 44 farklı ses türünü öğrenmek için aşağıdaki videoyu izleyiniz.

İngilizcede Harflerin Okunuşları

Aşağıdaki tabloda, İngilizce harflerin yazılışları ve okunuşları, okunuşlarını dinleyebileceğiniz ses butonlarıyla beraber eklenmiştir:

ABCabcOkunuşuIPA
Aaey /ei/
Bbbi /biː/
Ccsi /siː/
Dddi /diː/
Eei /iː/
Ffef /ɛf/
Ggci: /dʒiː/
Hheyç /eɪtʃ/
Iiay /aɪ/
Jjcey /dʒeɪ/
Kkkey /kei/
Llel /ɛl/
Mmem /ɛm/
Nnen /ɛn/
Ooou /oʊ/
Pppi: /piː/
Qqkiu /kjuː/
Rrar: /ɑr/
Sses /ɛs/
Ttti /tiː/
Uuyu /juː/
Vvvi: /viː/
Wwdabılyu /dʌbəljuː/
Xxeks /ɛks/
Yyvay /wai/
Zzzed
zee
/zɛd/
/ziː/

İngilizce Çok Sesli Harfler

Birden fazla sese sahip olan ve belli başlı harflerin okunuşlarını derledik. Bakınız:

E Harfi ➡️ Bazen “i”, bazen “e”, bazen de “ö” olarak okunur.

KelimeOkunuşu
becausebiko:z
bedbed 
perfumepörfyum

i Harfi ➡️ Bazen i“, bazen de “ay” olarak okunur. Örneğin:

KelimeOkunuşu
hithit 
bitebayt

S Harfi ➡️ İstisna olarak “ş” şeklinde okunur. Örneğin:

KelimeOkunuşu
sugarşugır

U harfi ➡️ Bazen u“, bazen “a“, bazen “yu“, bazen de “ö” olarak okunur. Sırasıyla bu seslere örnek vermek gerekirse:

KelimeOkunuşu
fullful
trucktrak
useyu:s
furför

Y Harfi ➡️ Bazen “y“, bazen “ay“, bazen de “i olarak okunur. Örneğin:

KelimeOkunuşu
yardyard
goodbyegudbay
citysiti

İngilizcede Harf Gruplarının Sahip Olduğu Sesler

İngilizcede bazı harf gruplarının sahip olduğu birtakım sesler bulunmaktadır. Bunlardan yaygın olanlar örnekleriyle beraber aşağıda derlenmiştir.

AU harfleri ➡️ Bazen “o“, bazen de “a” olarak okunur. İlgili örnekleri inceleyiniz:

KelimeOkunuşu
Augusto:gust
aunta:nt

CH harfleri ➡️ Bazen “ç” bazen de “k” olarak okunur. Bakınız:

KelimeOkunuşu
checkçek
chemistkemis

EE harfleri ➡️ Uzunca bir “i” şeklinde okunur. Aşağıdaki örneği inceleyiniz:

KelimeOkunuşu
cheeseçi:z

EA harfleri ➡️ Bazen “i“, bazen ö“, bazen de “e” olarak okunur. Örneğin:

KelimeOkunuşu
leafli:f
pearlpörl
weaponvepın

OO harfleri ➡️ Bazen “u“, bazen de “o” olarak okunur. Misal:

KelimeOkunuşu
bookbuk
doordo:r

OU harfleri ➡️ Bazen “au“, bazen “o“, bazen “a“, bazen de “u” olarak okunur. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

KelimeOkunuşu
countkaunt
fourfo:r
couplekapıl
soupsu:p

SH harfleri ➡️ “Ş” olarak okunur. Mesela:

KelimeOkunuşu
shirtşört

GHT harfleri ➡️ “T” olarak okunur. Bakınız:

KelimeOkunuşu
eighteyt

TCH harfleri ➡️ İngilizcede kelime içerisinde “TCH” harfleri bir araya gelmişse “Ç” şeklinde telaffuz edilir. Bakınız:

KelimeOkunuşu
matchmeç

Tekrar belirtmek isterim ki, İngilizcede alfabe ve harflerin okunuşu bu dili öğrenmeye başlayanların bakması gereken ilk yol olmalıdır. Zira kelimeleri ve cümleyi vurgulu okumak için alfabeyi, dolayısıyla harflerin okunuşlarını bilmek ciddiye alınmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏