A1 SeviyeA2 Seviye

İngilizcede Artikeller (a – an – the)

İngilizcede olmazsa olmaz diyebileceğimiz artikeller, temelde bir tür sıfattır ve isimleri nitelemek ve onları tanımlamak için kullanılırlar.

İngilizcede Artikeller

Her ne kadar artikel olarak adlandırılan bir gramer konusu olsa da “tanımlık” olarak adlandırmak cümledeki görevi ile alakalı güzel bir ipucu olmaktadır. İngilizcede artikeller, belirli ve belirsiz olmak üzere ikiye ayrılır.

 1. Belirsiz artikel
  • a – an
 2. Belirli artikel
  • the

İngilizcede Belirsiz Artikeller: a – an

İngilizcede “a” ve “an” artikelleri, önüne geldiği ismin sıradan, herhangi bir olduğunu vurgular. Yani bahsi geçen ismin herhangi özelliği belirtilmez, sıradan, içlerinden herhangi birisi olduğundan bahsetmek için kullanılır. Zaten bu yüzden “belirsiz” artikeller olarak adlandrılmaktadır.

Örneğin, bir poşet içinden rastgele alacağınız herhangi bir elmanın diğerlerinden bir farkı yoktur. İşte o elmanın diğerlerinden hiçbir farkının olmaması belirsiz artikellerle ifade edilir.

“Peki, İngilizcede “a” ve “an” belirsiz artikellerinden hangisi kullanılmalı, bunun bir kuralı var mı?” Evet, elbette. İngilizcede belirsiz artikellerden hangisinin kullanılabileceğini belirleyen bir dizi kural bulunmaktadır.

 • “A” belirsiz artikeli, “sessiz harflerle” (consonants) başlayan isimlerin önünde kullanılır.
  • a cat (kedi)
 • “An” belirsiz artikeli ise “ünlü harflerle” (vowels) başlayan isimlerin önünde kullanılır. (a, e, i, o, u sesleri ile başlayan kelimelerin önünde)
  • an apple (elma)

❗ İngilizcede “a” ve “an” belirsiz artikelleri, önüne gelen ismin yazılışından ziyade telaffuzuna bağlı olarak kullanılmalıdır. Zira İngilizcede bazı kelimeler, sessiz bir harfle başlamışsa da sesli bir harf varmış gibi okunabilmektedir. Benzer şekilde, sesli bir harfle başlayıp sessiz bir harf gibi okunan harfler de bulunmaktadır. Örnek olarak; an hour (saat) ve a Euro kelimeleri verilebilir.

⭐ “A” ve “an” artikelleri ancak ve ancak tekil isimler ile beraber kullanılır. Örneğin:

a book (kitap)
a books (kitaplar)

⭐ “A” ve “an” artikelleri, sayılamayan isimlerle beraber kullanılamazlar. Önüne geleceği ismin muhakkak sayılabilen bir isim olması gerekmektedir. Örneğin “milk” (süt) kelimesi sayılamayan bir isim olduğu için önüne a artikeli gelmez. İlle de kullanmak istiyorsanız, onun da önüne sayılabilen bir isim olan “bottle” (şişe) gibi isimler getirerek kullanabiliriz.

🇺🇸 a milk
🇹🇷 süt
🇺🇸 I need a bottle of milk.
🇹🇷 Bir şişe süte ihtiyacım var.

⭐ Görevleri isimleri tanımlamak olan bu artikeller asla tek başına bir sıfat veya zarfla kullanılmaz. Ancak sıfat tamlaması yapılarak kullanılabilir.

🇺🇸 a poor
🇹🇷 fakir
🇺🇸 a poor man
🇹🇷 fakir bir adam

❗ a, an Türkçeye her ne kadar bir olarak çevrilse de burada sayısal bir “1” anlamı kast edilmemektedir. Bilakis, bahsi geçen ismin herhangi bir, belli olmayan, rastgele, önemsiz, belirsiz olmasına vurgu yapılır.

İngilizcede Belirli Artikel: the

İngilizcede, Almanca gibi diğer Avrupa dillerine nazaran tek bir tane belirli artikel bulunmaktadır. Bu yönüyle diğer dillere nazaran kolay bir gramer yapısına sahiptir diyebiliriz. Malumunuz Almancada; “der”, “die” ve “das” olmak üzere üç tane belirli artikel bulunmaktadır.

“A, an” artikellerinin aksine “the” artikeli İngilizcede, önüne geldiği ismin bilinen olduğunu, onun akılda belirmesi gereken ortak bir suret olması gerektiğini ima eder ve bahsi geçen ismin net olarak hangisi olduğunu tanımlar.

Sıra geldi “the” artikelinin hangi durumlarda kullanıldığını incelemeye. “The” artikeli aşağıdaki durumlarda kullanılır.

⭐ “A” ve “an” artikellerine nazaran the artikeli, sayısal bir değer ima etmediği için “çoğul isimlerle” de kullanılabilir.

🇺🇸 the dog.
🇹🇷 Köpek
🇺🇸 the dogs.
🇹🇷 Köpekler

⭐ The artikeli “sayılabilen veya sayılamayan” her türlü ismin önünde kullanılabilir. Örneğin:

🇺🇸 the water.
🇹🇷 su
🇺🇸 the milk
🇹🇷 süt

⭐ Doğa, hava durumu, zaman ile alakalı kelimelerin başında kullanılır.

🇺🇸 the world
🇹🇷 dünya
🇺🇸 the future
🇹🇷 gelecek

⭐ Dağlar, nehirler, denizler, okyanuslar, adalar gibi coğrafi isimlerin önlerinde de “the” artikeli kullanılır.

🇺🇸 the Black Sea
🇹🇷 Karadeniz
🇺🇸 the Alps
🇹🇷 Alpler

⭐ Birleşik devletlerden oluşan ülkelerin önlerine “the” artikeli gelir.

🇺🇸 the USA
🇺🇸 England

❗ İngilizcede “the” artikeli “a & an” belirsiz artikellerinden farklı olarak bahsi geçen ismin bilinirliğine vurgu yapar. Her ne kadar, “the” kelimesinin, onu anlaşılır kılacak bir Türkçe çevirisi olmasa da “malum, o” gibi şeklinde bir çeviri yaparak, ilgili kelimede sebep olduğu bilinirliği vurgulayabiliriz. Ancak Türkçede karşımızdaki kişi bu bilinirliği anlayacağı için bu tarz kelimeleri pek kullanmamaktayız. Örneğin:

🇺🇸 I bought a book. I am reading the book.
🇹🇷 Bir kitap satın aldım. Ben (malum) kitabı okuyorum.
🇹🇷 Bir kitap satın aldım. Ben (o) kitabı okuyorum.
🇹🇷 Bir kitap satın aldım. Ben kitabı okuyorum.

Yukarıdaki örnek aracılığıyla şöyle bir ipucu çıkarabiliriz: Bir isim eğer ilk kez bahsedilmişse genellikle belirsiz bir şekilde (yani “a” veya “an” ile) tanıtılır. İkinci kez veya daha sonrasında, bu isim artık bilindiği için “the” (belirli artikel) ile bahsedilir.

Bir ipucu daha bahsedeyim. Bir ismin sahipliğini bildiren my (benim), your (senin), his (onun) … gibi iyelik sıfatları, bilinirliği net bir şekilde vurgular. Zaten biz bu bilinirliğe “sahiplik” demekteyiz. İşte “the” artikeli de benzer bir görevde, ancak yalnızca bilinirlik için kullanılır ve zaten bu yüzden ikisi bir arada kullanılamaz. Örneğin: my the bike (benim bisikletim).

“The” Artikeli Ne Zaman Kullanılmaz?

 • Belirli artikel (the) iyelik durumundaki özel isimlerle birlikte kullanılmaz.
  • 🇺🇸 The Shakespeare’s plays are famous.
  • 🇺🇸 Shakespeare’s plays are famous.
  • 🇹🇷 Shakespeare’in oyunları ünlüdür.
 • Soyut isimler genel anlamda kullanıldığında belirli artikel (“the”) almazlar.
  • 🇺🇸 The bravery is a great virtue.
  • 🇹🇷 Bravery is a great virtue.
  • 🇺🇸 Bravery is a great virtue.
 • Çoğul isimler genel bir anlamda kullanıldığında belirli artikel (“the”) almazlar.
  • 🇺🇸 The dogs are faithful animals.
  • 🇺🇸 Dogs are faithful animals.
  • 🇹🇷 Köpekler sadık hayvanlardır.
 • Dil adlarından (English, Turkish etc.) önce belirli artikel (“the”) kullanılmaz.
  • 🇺🇸 John speaks the English very well.
  • 🇹🇷 John çok iyi İngilizce konuşur.
  • 🇺🇸 John speaks English very well.
  • 🇹🇷 John çok iyi İngilizce konuşur.
  • 🇺🇸 John speaks the English language very well.
  • 🇹🇷 John çok iyi İngilizce konuşur.
 • Öğün isimlerinden önce belirli artikel (“the”) kullanılmaz, ancak belirli bir öğünü ifade ettiğinizde kullanabilirsiniz.
  • 🇺🇸 We’ll start after the breakfast.
  • 🇹🇷 Kahvaltıdan sonra başlayacağız.
  • 🇺🇸 We’ll start after breakfast.
  • 🇹🇷 Kahvaltıdan sonra başlayacağız.
  • 🇺🇸 The lunch they provided was excellent.
  • 🇹🇷 Verdikleri öğle yemeği mükemmeldi.
 • Oyun isimlerinden önce genellikle belirli bir artikel (“the”) kullanılmaz.
  • 🇺🇸 My favourite game is the football.
  • 🇺🇸 My favourite game is football.
  • 🇹🇷 En sevdiğim oyun futboldur.
 • “School” kelimesi genellikle belirli artikel (“the”) almadan kullanılır.
  • 🇺🇸 Anna goes to the school.
  • 🇹🇷 Anna okula gidiyor.
  • 🇺🇸 Anna goes to school.
  • 🇹🇷 Anna okula gidiyor.
 • Hastalık isimlerinden önce genellikle belirli artikel (“the”) kullanılmaz
  • 🇺🇸 The cholera is a dreadful disease.
  • 🇹🇷 Kolera korkunç bir hastalıktır.
  • 🇺🇸 Cholera is a dreadful disease.
  • 🇹🇷 Kolera korkunç bir hastalıktır.
 • İngilizcede “whose” kelimesinden sonra belirli artikel (“the”) kullanılmaz. “Whose” kelimesi zaten sahiplik bildirir, bu yüzden ardından gelen ismin belirli bir nesneyi veya kişiyi belirtmesi için “the” kullanmanıza gerek yoktur.
  • 🇺🇸 The boy whose the father is ill has left.
  • 🇹🇷 Babası hasta olan çocuk gitmiş.
  • 🇺🇸 The boy whose father is ill has left.
  • 🇹🇷 Babası hasta olan çocuk gitmiş.
 • Beş duyu (sight, smell, hearing, taste, touch) genel anlamda kullanıldığında belirli artikel (the) almaz.
  • 🇺🇸 The sight is one of the five senses.
  • 🇹🇷 Görme beş duyudan biridir.
  • 🇺🇸 Sight is one of the five senses.
  • 🇹🇷 Görme beş duyudan biridir.

İngilizcede Zero Article

İngilizcede bazı durumlarda bir ismin önünde herhangi bir artikel (a, an, the) kullanılmaz. İşte bu duruma “Zero article” denir. Aşağıda İngilizcede “Zero Article”ın ne zaman kullanılacağını gösteren bazı genel kurallar ve örnekler verilmiştir.

Genellemelerde: Tekil sayılabilen isimler için “a” veya “an”, çoğul sayılabilen isimler veya sayılamayan isimler için “Zero article” kullanılır. Örneğin:

🇺🇸 Dogs are loyal.
🇹🇷 Köpekler sadıktır.
🇺🇸 Water is essential for life.
🇹🇷 Su, yaşam için esastır.

Öğün isimleriyle: İngilizcede sabah, öğle ve akşam yemeklerinde “the” kullanılmaz.

🇺🇸 I have breakfast at 8 am.
🇹🇷 Sabah 8’de kahvaltı yaparım.

Okullar, üniversiteler ve dini ibadethanelerle: Genellikle bu tür yerlerin isimlerinden önce “the” kullanılmaz.

🇺🇸 He goes to Harvard University.
🇹🇷 Harvard Üniversitesi’ne gidiyor.
🇺🇸 She goes to church every Sunday.
🇹🇷 Her pazar kiliseye gider.

Diller ve milliyetlerle: Genellikle dillerin veya milletlerin isimlerinden önce “the” kullanılmaz.

🇺🇸 She speaks English.
🇹🇷 O İngilizce konuşur.
🇺🇸 They are Japanese.
🇹🇷 Onlar Japon’dur.

Ülke isimleri: Adında “union“, “republic“, “kingdom gibi sözcükler yoksa ülke isimleri artikelsiz kullanılır. Eğer bu sözcükler varsa the artikeli alır:

🇺🇸 Turkey (Türkiye)
🇺🇸 France (Fransa)
🇺🇸 The Republic of Turkey (Türkiye Cumhuriyeti)
🇺🇸 The United Kingdom (Birleşik Krallık)

⭐ Kıta isimleri: Kıta isimlerinden önce artikel gelmez
🇺🇸 Asia (Asya)
🇺🇸 Africa (Afrika)
🇺🇸 North America (Kuzey Amerika)

⭐ Yol ve cadde isimlerinin çoğunda artikel kullanılmaz:
🇺🇸 Green Road (Yeşil Yol)
🇺🇸 Oxford Street (Oxford Caddesi)

⭐ Oyun isimlerinden önce artikel gelmez:

🇺🇸 I play football.
🇹🇷 Futbol oynarım.
🇺🇸 Kobe Bryant plays basketball.
🇹🇷 Kobe Bryant basketbol oynuyor.

⭐ Zaman, gün ve ay isimlerinden önce artikel gelmez:

🇺🇸 Sunday (Pazar)
🇺🇸 March (Mart)

⭐ Havaalanı isimlerinden önce artikel gelmez:

🇺🇸 Esenboğa Airport (Esenboğa Havalimanı)
🇺🇸 Amsterdam Airport (Amsterdam Havalimanı)
🇺🇸 Barcelona Airport (Barcelona Airport)

⭐ Yön bildiren sözcüklerde artikel gelmez:

🇺🇸 Eastern Turkey
🇺🇸 Western İstanbul

⭐ Vücut ile ilgili ifadelerde artikel kullanılmaz

🇺🇸 Raise your left hand.
🇹🇷 Sol elinizi kaldırın.

⭐ Şehir ve insan isimlerinde artikel kullanılmaz:

Rihanna
Ankara

⭐ Şirket ve dükkan isimlerinde artikel gelmez:

🇺🇸 McDonald’s
🇺🇸 Pizza Hut

⭐ Ulaşım araçlarına binme veya onlardan inme eylemi bahsedildiğinde (özellikle ‘by’ ilgeci kullanılarak), ulaşım araçlarının isimlerinden önce genellikle bir artikel kullanılmaz:

🇺🇸 I travel by plane.
🇹🇷 Uçakla seyahat ediyorum.
🇺🇸 She goes to work by bus.
🇹🇷 İşe otobüsle gidiyor.
🇺🇸 They came by car.
🇹🇷 Arabayla geldiler.

❗ Ancak bu, ulaşım araçlarının her kullanımında bir artikel kullanılmayacağı anlamına gelmez. Örneğin, belirli bir durum veya bağlama atıfta bulunulduğunda artikel kullanılır:

🇺🇸 I missed the bus this morning.
🇹🇷 Bu sabah otobüsü kaçırdım.
🇺🇸 The plane was delayed.
🇹🇷 Uçak gecikti.
🇺🇸 I don’t have a car.
🇹🇷 Bir arabam yok.

İngilizcede artikeller konusunu detaylı bir şekilde anlattığımızı düşünüyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Diğer A1 seviye gramer konuları için: İngilizce A1 seviye gramer konuları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.