İngilizce Zamanlar

İngilizcede Geniş Zaman (Simple Present Tense)

İngilizcede geniş zaman, simple present tense ya da kısaca present simple ile adından da anlaşılacağı üzere Türkçede geniş zaman olarak bilinen kipin anlatımı sağlanmaktadır.

İngilizcede Geniş Zaman

İlk olarak fiil nedir onu cevaplayalım. Zira fiil ile zaman anlatımları yapıldığı için tanımı bilmek konuyu anlama noktasında kolaylıklar sağlayacaktır.

Fiil ya da başka deyişle eylem, varlıkların yaptığı işi, hareketi, oluşu çeşitli ekler alarak şahıs ve zamana bağlı olarak anlatan kelimelere denir.

Dediğimiz gibi fiiller vasıtasıyla da zamanların anlatımı sağlanmaktadır. Haliyle de bir fiilin ya da durumun geçmişte, şu anda ve gelecekte gerçekleştiğini belirten zaman yapısına geniş zaman denir.

Simple present tense, İngilizcede bulunan on iki zamandan biri olup en yaygın kullanılan zamanlardan biridir.

To Be Fiili İle Geniş Zaman

To be fiili kullanarak geniş zaman anlatımı yapılabilmektedir. Şahıs zamirlerine göre kullanımları aşağıdaki tablolarda detaylarıyla beraber derlenmiştir:

➡️ Olumlu cümleler
I am
I’m
He/she/it is
He/she/it’s
We/you/they are
We/you/they’re

➡️ Olumsuz cümleler
I am not
I’m not
He/she/it is not
He/she/it’s not
He/she/it isn’t
We/you/they are not
We/you/they’re not
We/you/they aren’t

➡️ Soru cümleleri
Am I?
Aren’t I?
Is he/she/it?
Isn’t he/she/it?
Are we/you/they?
Aren’t we/you/they?

Örnek telaffuzları:

I am,
I’m,
I am not,
I’m not,
he is,
he’s,
he isn’t,
he’s not,
we are,
we’re,
we are not,
we aren’t,
we’re not,

To Be Dışındaki Fiillerle Geniş Zaman

To be fiili dışındaki fiiller kullanarak geniş zaman anlatımı aşağıdaki tablolardaki gibidir. Aşağıdaki tablolar da görüleceği üzere do-does İngilizcede geniş zaman yapılırken yararlanılan yardımcı fiildir.

Do-does yardımcı fiili to be dışında kalan fiillerde olumlu yapılırken kullanılmaz. Onun yerine cümlenin ana fiili tekil şahıs zamirlerinde -(e)s eki alırken çoğul şahıs zamirlerinde ek almaz. Ayrıca olumsuz cümlelerde do not-does not şeklinde kullanılırken. Soru cümlelerinde ise tekil şahıs zamirlerinde does başa gelirken çoğul şahıs eklerinde do başa gelir.

Aşağıdaki tablolarda İngilizcede geniş zaman yapısının cümle içindeki kullanımları gösterilmiştir:

➡️ Olumlu cümleler
I, you, we, they + V1
he, she, it + V1es/s

➡️ Olumsuz cümleler
I, you, we, they + don’t + V1
I, you, we, they + do not + V1
he, she, it + doesn’t + V1
he, she, it + does not + V1

➡️ Soru cümleleri
Do + I, you, we, they + V1?
Don’t + I, you, we, they + do not + V1?
Does + he, she, it + doesn’t + V1?
Doesn’t + he, she, it + does not + V1?

Örnek telaffuzlar:

I don’t,
I do not,
he doesn’t,
he does not

Simple present tense ile olumlu bir cümle kurulurken eğer özne tekil ise (he, she, it, Tom vb.) fiile -s eki getirilir. Ancak sonu “o, ch, sh, th, ss, gh veya z” ile biten fiiller -s eki yerine -es eki alır. (go –> goes)

I, you, we, theyhe, she, it
workworks
playplays
gogoes
dodoes
Simple Present Tense Konu Anlatımı

İngilizcede Geniş Zaman Kullanım Alanları

İngilizcede geniş zaman kullanımları yıldızlar halinde örnekleriyle beraber derlenmiştir.

⭐ Rutinleşmiş alışkanlıklarımızdan ve hobilerimizden bahsederken kullanılır:

🇺🇸 I drink coffee every morning.
🇹🇷 Ben her sabah kahve içerim.
🇺🇸 She works as a teacher.
🇹🇷 Öğretmen olarak çalışıyor.
🇺🇸 I never eat fish.
🇹🇷 Hiç balık yemem.
🇺🇸 Jimmy talks politics all the time.
🇹🇷 Jimmy her zaman politika konuşur.

⭐ Doğa gerçekleri gibi zamana bağımlı olmayan doğrulardan, fiziki kanunlardan bahsederken kullanılır:

🇺🇸 A magnet attracts iron filings.
🇹🇷 Bir mıknatıs demir tozlarını çeker.
🇺🇸 Water boils at 100 oC.
🇹🇷 Su 100 oC’de kaynar.
🇺🇸 The earth rotates round the sun.
🇹🇷 Dünya güneş etrafında döner.
🇺🇸 Water consists of hydrogen and oxygen.
🇹🇷 Su hidrojen ve oksijenden oluşur.

⭐ Geçerliliği genel olarak doğru olan ya da belli bir zaman sürekli olan durumlardan bahsederken kullanılır:

🇺🇸 This river has a lot of fish.
🇹🇷 Bu nehirde çok balık var.
🇺🇸 Your statements have many half truths.
🇹🇷 İfadelerinizde birçok yarı doğru var.
🇺🇸 İstanbul has two suspension bridges.
🇹🇷 İstanbul’un iki asma köprüsü var.
🇺🇸 This chocolate tastes bitter.
🇹🇷 Bu çikolatanın tadı acı.

⭐ Spor karşılaşmaları nakledilirken kullanılır:

🇺🇸 Sergio Busqets passes the ball to Xavi.
🇹🇷 Sergio Busqets Xavi’ye pas atıyor.
🇺🇸 Mike Tyson punches him hard. He falls. The referee starts to count.
🇹🇷 Mike Tyson ona sert bir yumruk atıyor. Düşüyor. Hakem saymaya başlar.

⭐ Belirli bir zaman çizelgesi olan uçak, sinema, tren, otobüs gibi saat çizelgelerinde kullanılır:

🇺🇸 The bus arrives at 14:45.
🇹🇷 Otobüs 14:45’te geliyor.
🇺🇸 The train passes at around 8 o’clock.
🇹🇷 Tren saat 8 civarında geçiyor.

⭐ Medya dilinde geçmiş zaman yerine kullanılır:

🇺🇸 12 people die in the accident.
🇹🇷 Kazada 12 kişi hayatını kaybetti.
🇺🇸 Galatasary beats the Fenerbahçe.
🇹🇷 Galatasaray, Fenerbahçe’yi yendi.

⭐ Tarihi olayların anlatımında kullanılır:

🇺🇸 The French Revolution begins in 1789.
🇹🇷 Fransız Devrimi 1789’da başlar.
🇺🇸 The industrial revolution begins in 1860
🇹🇷 Sanayi devrimi 1860’da başlar.

⭐ Zarf tümceciklerinde gelecek zaman yerine kullanılır:

🇺🇸 I can’t begin until she arrives.
🇹🇷 O gelene kadar başlayamam.
🇺🇸 We will stop playing as soon as the whistle blows.
🇹🇷 Düdük çalar çalmaz oynamayı bırakacağız.

⭐ Özür, teşekkür, yargı bildirme gibi durumlarda kullanılır:

🇺🇸 I beg your pardon, your Grace!
🇹🇷 Affınıza sığınırım, Majesteleri!
🇺🇸 Thank you very much.
🇹🇷 Çok teşekkürler!

⭐ Gelecek zaman zarflarıyla kullanıldığında gelecek zaman bildirmek için kullanılır:

🇺🇸 The festival begins two days later.
🇹🇷 Festival iki gün sonra başlayacak.
🇺🇸 I go to İzmir tomorrow.
🇹🇷 Yarın İzmir’e gideceğim.
🇺🇸 The next train leaves at 08:30.
🇹🇷 Bir sonraki tren 08:30’da kalkacak.
🇺🇸 The English exam starts at 09:00.
🇹🇷 İngilizce sınavı saat dokuzda başlayacak.

Emir cümleleri kurarken simple prenset tense kullanılır.

🇺🇸 Do it!
🇹🇷 Yap!
🇺🇸 Come here!
🇹🇷 Buraya gel!
🇺🇸 Don’t push me!
🇹🇷 Beni zorlama!
🇺🇸 Don’t take me wrong!
🇹🇷 Beni yanlış anlama!

⭐ Fıkra anlatımında kullanılır:

🇺🇸 A man walks into a shop and sees a cute little dog. He asks the shopkeeper, “Does your dog bite?” The shopkeeper says, “No, my dog does not bite.” The man tries to pet the dog and the dog bites him. “Ouch!” He says, “I thought you said your dog does not bite!” The shopkeeper replies, “That is not my dog!”
🇹🇷 Bir adam bir dükkana girer ve sevimli küçük bir köpek görür. Dükkan sahibine “Köpeğiniz ısırır mı?” diye sorar. Dükkan sahibi, “Hayır, köpeğim ısırmaz” der. Adam köpeği okşamaya çalışır ve köpek onu ısırır. “Ah!” “Köpeğinin ısırmadığını söylediğini sanıyordum!” der. Dükkan sahibi, “Bu benim köpeğim değil!” diye cevap verir.

Simple Present ile Kullanılan Sıklık Zarfları

Aşağıdaki tabloda temsili derecelerine göre İngilizcede geniş zaman ile kullanılan sıklık zarfları derlenmiştir:

%zarfanlamı
100 alwaysdaima, her zaman
90 almost alwaysneredeyse her zaman
80 generallygenellikle
80 usuallygenellikle
70 oftensık sık, sıklıkla
70 frequentlysık sık, sıklıkla
50 as often as notsıkça, sık sık, ekseriya
40-20 at timesbazen, ara sıra
40-20 sometimesbazen, ara sıra
10 occasionallybazen, ara sıra
10 from time to timezaman zaman, bazen, ara sıra
10 not oftensık değil, bazen
5 rarelynadiren, seyrek olarak, ayda yılda bir
5 seldomnadiren, seyrek, arada bir
5 hardly everhemen hemen hiç, binde bir
0 neverasla
Simple Present ile Kullanılan Sıklık Zarfları

İngilizcede sıklık zarfları genel olarak to be fiilinden sonra, diğer fiillerden ise önce kullanılırlar.

➡️ Sometimes ve occasionally olumsuz cümlelerde doesn’t yapısından önce gelir:

Tom sometimes/occasionally doesn’t watch TV.
Tom bazen televizyon izlemez.

➡️ Always ve ever olumsuz cümlelerde doesn’t yapısından sonra gelir:

Tom doesn’t always/ever read at nights.
Tom geceleri her zaman/hiç okumaz.

➡️ Often, generally ve usually zarfları olumsuz cümlelerde doesn’t yapısından önce de kullanılabilir sonra da kullanılabilir:

Tom usually/often doesn’t help his wife in the kitchen.
Tom genellikle/sıklıkla karısına mutfakta yardım etmez.

➡️ Seldom, rarely ve never zarfları halihazırda olumsuz bir anlam taşıdıkları için olumsuz cümlelerde kullanılmaz.

➡️ Often, usually ve always olumsuz cümlelerde kullanıldığı gibi, zıt anlamlı zarflarla da olumsuz şekilleri yapılabilir.

İki veya Daha Fazla Kelimeli Sıklık Zarfları

once a weekhaftada bir kere
twice a daygünde bir kere
three times a monthayda üç kere
several times a yearyılda bir çok kez
every yearher yıl
very oftençok sık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.