Modal Verb

Could Konu Anlatımı

İngilizcede kip belirteçlerini (modal verbs) anlattığımız serimizde bu bölümde could konu anlatımı yapacağız.

Could Konu Anlatımı ve Kullanımı

Aşağıdaki tabloda could kip belirtecinin olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanımı gösterilmiştir.

Olumlu
Cümle
Subject
(I, you, we, they, he, she, it)
couldV1
Olumsuz
Cümle
Subject
(I, you, we, they, he, she, it)
could not
couldn’t
V1
Soru
Cümlesi
CouldSubject
(I, you, we, they, he, she, it)
V1
Could Cümle Kurulumu

Alt başlıklar halinde could kullanımı derlenmiştir;

Geçmişe İlişkin Zihinsel ve Fiziksel Yetenek İfade Etmek için

Usain Bolt could run faster than anybody else.
Usain Bolt herkesten daha hızlı koşabilirdi.
Michael Phillips was such a good swimmer that he could glide through the water like a fish.
Michael Phillips o kadar iyi bir yüzücüydü ki suda bir balık gibi süzülebiliyordu.

Geçmişe Başarılmış İşleri İfade Etmek için

My friend named Anna could understand all he said to her.
Anna adındaki arkadaşım onun ona söylediği her şeyi anlayabiliyordu.
According to some archeologists, the cities died because they could not live in peace.
Bazı arkeologlara göre şehirler barış içinde yaşayamadıkları için öldüler.

Geçmişe Başarılamamış İşleri İfade Etmek için

Because the Daltons’ clothes were caught in the barbed wire, they could not escape.
Daltonların kıyafetleri dikenli tellere takıldığı için kaçamadılar.
Luftwaffe bombarded London again and again but could not break the resistance of the English.
Luftwaffe Londra’yı tekrar tekrar bombaladı ama İngilizlerin direnişini kıramadı.

Rica İfade Etmek için

Could you open the window?
Pencereyi açar mısın?
Could you speak slower? I can’t catch the words.
Daha yavaş konuşabilir misin? Kelimeleri yakalayamıyorum.

Rica İfade Etmek için

Could I use your phone to call my mother?
Annemi aramak için telefonunu kullanabilir miyim?
Could I talk to you a little bit?
Seninle biraz konuşabilir miyim?

Yardım Önerisi İfade Etmek için

I could help you fix your computer.
Bilgisayarınızı tamir etmenize yardımcı olabilirim.
I could lend him the money to buy a mobile phone.
Ona bir cep telefonu alması için borç verebilirim.

Geniş ve Gelecek Zaman ait Olasılık İfade Etmek için

It could rain tomorrow. Take your umbrella.
Yarın yağmur yağabilir. Şemsiyeni al.
Any future world war could include the nuclear bombing of many big cities in the world.
Gelecekteki herhangi bir dünya savaşı, dünyadaki birçok büyük şehrin nükleer bombalanmasını içerebilir.

Geçmişte Olmuş ve Artık Mümkün Olmayan Olayları İfade Etmek için

Only ten years ago you could buy a big house for 100000 TL.
Sadece on yıl önce 100000 TL’ye büyük bir ev alabilirdiniz.
No longer could Turkish people afford ostentatious vehicles.
Artık Türk halkının gösterişli araçlara gücü yetmiyordu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'(

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.