BağlaçlarEdatlar

İngilizcede “For” Kelimesi Kullanım Alanları

Bu yazımızda, “İngilizcede for kelimesi hangi durumlarda kullanılır?” sorusuna detaylarıyla cevap vereceğiz.

İngilizcede “For” Edatı

“For” edatı İngilizcede cümle içinde çeşitli bağlamlarda kullanılabilir. Ancak, kullanılabileceği bazı genel durumları derledik.

Süre belirtme: “for” edatı bir eylemin ne kadar süreyle yapıldığını ifade etmek için kullanılır. Eylemin başlangıç noktası değil, devam etme aralığı vurgulanır.

🇺🇸 I have been studying English for two years.
🇹🇷 İki yıldır İngilizce öğreniyorum.
🇺🇸 She studied for three hours.
🇹🇷 Üç saat çalıştı.
🇺🇸 We watched TV for a couple of hours.
🇹🇷 Birkaç saat televizyon izledik.
🇺🇸 The flowers will bloom for a month.
🇹🇷 Çiçekler bir ay boyunca açacak.
🇺🇸 She lived in Spain for a year.
🇹🇷 Bir yıl boyunca İspanya’da yaşadı.

Neden veya amaç belirtme: Bir eylemin neden yapıldığını veya hangi amaçla yapıldığını belirtmek için “for” kullanılır. Bahsi geçen neden isim olmak zorundadır.

🇺🇸 He apologized for his behavior.
🇹🇷 Davranışından dolayı özür diledi.
🇺🇸 She’s gone to the shop for some bread.
🇹🇷 Ekmek almak için dükkana gitti.
🇺🇸 I’m studying hard for my exams.
🇹🇷 Sınavlarım için sıkı çalışıyorum.
🇺🇸 He was punished for his actions.
🇹🇷 Eylemleri için cezalandırıldı.
🇺🇸 They are fighting for freedom.
🇹🇷 Özgürlük için savaşıyorlar.

Hedef veya alıcı belirtme: Bir şeyin kimin için olduğunu belirtmek için “for” edatı kullanılır.

🇺🇸 I’ve bought a present for you.
🇹🇷 Sana bir hediye aldım.
🇺🇸 She wrote a letter for her mother.
🇹🇷 Annesi için bir mektup yazdı.
🇺🇸 He booked a ticket for his girlfriend.
🇹🇷 Kız arkadaşı için bir bilet ayırttı.
🇺🇸 This song is for all the lovers out there.
🇹🇷 Bu şarkı tüm aşıklar için.
🇺🇸 I’ve made a cake for you.
🇹🇷 Senin için bir pasta yaptım.

Destek verme: Bir görüşü veya düşünceyi desteklemek için “for” kullanılır.

🇺🇸 She is for animal rights.
🇹🇷 Hayvan haklarından yanadır.
🇺🇸 Are you for or against the idea?
🇹🇷 Fikre karşı mısın yoksa destekliyor musun?
🇺🇸 I’m all for freedom of speech.
🇹🇷 Tamamen ifade özgürlüğünden yanayım.
🇺🇸 She is for sustainable development.
🇹🇷 Sürdürülebilir kalkınmayı destekliyor.
🇺🇸 There were 6 people for the motion and 4 against.
🇹🇷 Önergenin lehinde 6, aleyhinde 4 kişi vardı.

Takas, karşılık belirtme: Bir şeyin neyin karşılığı olarak verildiğini, ne kadara satın alındığını belirtmek için “for” kullanılır.

🇺🇸 She exchanged her apple for an orange.
🇹🇷 Elmasını portakalla değiştirdi.
🇺🇸 I gave him $5 for the book.
🇹🇷 Kitap için ona 5 dolar verdim.
🇺🇸 You can get a coffee for two dollars at the cafe.
🇹🇷 Kafede iki dolara kahve alabilirsiniz.
🇺🇸 They exchanged their car for a newer model.
🇹🇷 Arabalarını daha yeni bir modelle değiştirdiler.
🇺🇸 He sold his old comics for a good price.
🇹🇷 Eski çizgi romanlarını iyi bir fiyata sattı.

Özlem belirtme: Bir kişi veya şeye olan özlemi belirtmek için “for” kullanılır.

🇺🇸 She longs for her homeland.
🇹🇷 Vatanını özlüyor.
🇺🇸 She longs for her childhood home.
🇹🇷 Çocukluk evini özlüyor.
🇺🇸 I yearn for the simple days of youth.
🇹🇷 Gençliğin basit günlerini özlüyorum.
🇺🇸 She’s longing for the day when they can meet again.
🇹🇷 Tekrar buluşabilecekleri günü özlüyor.
🇺🇸 I miss for the good old days.
🇹🇷 O eski güzel günleri özlüyorum.

Yetenek veya tutum belirtme: Bir şeyde sahip olunan yeteneği anlatır.

🇺🇸 He has an ear for music.
🇹🇷 Müziğe yetkinliği var.
🇺🇸 He has a knack for learning new languages.
🇹🇷 Yeni diller öğrenme konusunda bir yeteneği var.
🇺🇸 They have a capacity for understanding complex problems.
🇹🇷 Karmaşık problemleri anlama yetenekleri var.
🇺🇸 He has a skill for managing people effectively.
🇹🇷 İnsanları etkili bir şekilde yönetme yeteneği var.
🇺🇸 She has a talent for baking.
🇹🇷 Yemek pişirme konusunda bir yeteneği var.

Ün belirtme: Bir kişi veya şeyin meşhur olduğu şeyi belirtme.

🇺🇸 Scotland is famous for its spectacular countryside.
🇹🇷 İskoçya muhteşem kırsalıyla ünlüdür.
🇺🇸 Paris is known for its romantic atmosphere.
🇹🇷 Paris, romantik atmosferi ile bilinir.
🇺🇸 Switzerland is famous for its beautiful mountains and chocolate.
🇹🇷 İsviçre, güzel dağları ve çikolatası ile meşhurdur.
🇺🇸 Egypt is famous for its ancient pyramids.
🇹🇷 Mısır, antik piramitleri ile ünlüdür.
🇺🇸 Gazi Antep is famous for its baklava.
🇹🇷 Gazi Antep baklavasıyla ünlüdür.

İngilizcede “For” Bağlacı

İngilizcede for kelimesi bağlaç olarak kullanıldığında, genellikle “çünkü” veya “zira” anlamına gelir ve bir nedeni, gerekçeyi veya açıklamayı belirtir. Aşağıda “for” kelimesinin bağlaç olarak kullanıldığı durumlara örnek cümleler bulunmaktadır:

🇺🇸 He must be asleep, for there is no light in his room.
🇹🇷 Uyuyor olmalı, çünkü odasında ışık yok.
🇺🇸 She was happy, for she had done well on her exam.
🇹🇷 Sınavında başarılı olduğundan mutluydu.
🇺🇸 We decided to stay home for the weather was bad.
🇹🇷 Hava kötü olduğundan evde kalmaya karar verdik.
🇺🇸 You should get some rest, for you look tired.
🇹🇷 Biraz dinlenmelisin çünkü yorgun görünüyorsun.
🇺🇸 They were late, for they had missed the bus.
🇹🇷 Otobüsü kaçırdıkları için geç kaldılar.

Belirtmek gerekir ki, İngilizcede for kelimesi, bu kullanımı ile genellikle daha formal veya edebi anlatımlarda kullanılır. Gündelik konuşmalarda bu anlam because kelimesi ile sağlanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏