A2 Seviye

İngilizcede “to be”: “was” – “were” Kullanımı

“To be” fiili, İngilizcede “linking verbs” (ilgi eylemleri) olarak adlandırılan, herhangi bir oluş ya da hareket bildirmeyen fiillerden biri olup belki de en çok kullanılanıdır. Geniş zamanda kullandığında “am”, “is” ve “are” formlarını alırken, geçmiş zamanda ise “was” ve “were” olarak kullanılır. Bu dersimizde, geçmiş zaman formu olan “was” ve “were” yapılarını inceleyeceğiz. Geniş zaman kullanımını ilgili derste inceleyebilirsiniz.

İngilizcede “was” ve “were” yapıları, geçmişte bir durumun, eylemin veya hissin var olduğunu belirtmek için kullanılır. İlk olarak olumlu, olumsuz ve soru cümlelerindeki kullanımını inceleyelim.

Olumlu Cümlelerde “Was” ve “Were” Kullanımı

Eğer özne tekil birinci veya üçüncü şahıs (I, he, she, it) ise “was” kullanılır. Diğer özneler (you, we, they) ile “were” kullanılır.

ÖzneTo be
I, he, she, itwas
you, we, theywere

🇺🇸 She was at the library yesterday.
🇹🇷 Dün kütüphanedeydi.
🇺🇸 I was busy last Monday.
🇹🇷 Geçen Pazartesi meşguldüm.
🇺🇸 They were excited about the trip.
🇹🇷 Gezi için heyecanlıydılar.
🇺🇸 He was a famous actor.
🇹🇷 Ünlü bir oyuncuydu.

Olumsuz Cümlelerde “Was” ve “Were” Kullanımı

Olumsuz yapmak için “was” ve “were”nin ardına “not” eklenir. Ayrıca, “was not” için “wasn’t”, “were not” için ise “weren’t” şeklinde kısaltma kullanılabilir.

ÖzneTo be
I, he, she, itwas not
wasn’t
you, we, theywere not
weren’t

🇺🇸 He was not (wasn’t) at school yesterday.
🇹🇷 Dün okulda değildi.
🇺🇸 I was was not (wasn’t) busy last Monday.
🇹🇷 Geçen Pazartesi meşgul değildim.
🇺🇸 They were not (weren’t) excited about the trip.
🇹🇷 Gezi için heyecanlı değillerdi.
🇺🇸 You were not (weren’t) in the office on Friday.
🇹🇷 Cuma günü ofiste değildin.

Soru Cümlelerinde “Was” ve “Were” Kullanımı

Soru cümlelerinde, cümle başında “was” veya “were” yer alır ve özne onları takip eder. Pekala olumsuz sorular da yapılabilir:

To beÖzne
➕ was
➖ was
➖ wasn’t
I, he, she, it
I, he, she, it not
I, he, she, it
➕ were
➖ were
➖ weren’t
you, we, they
you, we, they not
you, we, they

🇺🇸 Were Daniel and James Harry’s friends?
🇹🇷 Daniel ve James Harry’nin arkadaşları mıydı?
🇺🇸 Were you very busy on Friday?
🇹🇷 Cuma günü çok meşgul müydün?
🇺🇸 Were you at the concert last weekend?
🇹🇷 Geçen hafta sonu konserde miydiniz?
🇺🇸 Weren’t they happy with the results?
🇹🇷 Sonuçlardan memnun değiller miydi?

Bu tarz sorulara verilen cevaplar “evet” ve “hayır” içerdiği için böylesi sorulara “yes/no questions” denir. İngilizcede “was” ve “were” ile yapılan “yes/no questions” sorularına aşağıdaki gibi cevap verilir:

ÖzneSoru CümlesiEvet Hayır
I/He/She/ItWas I/he/she/it …?Yes, I/he/she/it was.No, I/he/she/it wasn’t.
You/We/TheyWere you/we/they …?Yes, you/we/they were.No, you/we/they weren’t.
İngilizcede “was” ce “were” Kullanımı

“Was” ve “Were Ne Zaman Kullanılır?

⭐ Geçmişteki konumları ifade ederken

🇺🇸 I was at the park yesterday.
🇹🇷 Dün parktaydım.
🇺🇸 Jane was in London last week.
🇹🇷 Jane geçen hafta Londra’daydı.
🇺🇸 The book was on the table.
🇹🇷 Kitap masanın üzerindeydi.


⭐ Geçmişteki hal ve durumlarda

🇺🇸 He was sick last month.
🇹🇷 Geçen ay hastaydı.
🇺🇸 The weather was cold yesterday.
🇹🇷 Dün hava soğuktu.
🇺🇸 The door was open.
🇹🇷 Kapı açıktı.


⭐ Geçmiş yaş belirtirken

🇺🇸 I was 16 last year.
🇹🇷 Geçen yıl 16 yaşındaydım.
🇺🇸 He was six when he started school.
🇹🇷 Okula başladığında altı yaşındaydı.
🇺🇸 She was only three years old in that photo.
🇹🇷 O fotoğrafta sadece üç yaşındaydı.


⭐ Eskiden yapılmış meslek bildirimleri

🇺🇸 She was a student before she got her job.
🇹🇷 İşe girmeden önce öğrenciydi.
🇺🇸 Her parents were teachers when they were younger.
🇹🇷 Anne ve babası o küçükken öğretmenmiş.
🇺🇸 He was an engineer, but now he’s retired.
🇹🇷 Mühendisti ama artık emekli oldu.


⭐ Geçmişteki fiyat bildirimleri

🇺🇸 This watch was $20 last year, now it’s more expensive.
🇹🇷 Bu saat geçen yıl 20 dolardı, şimdi daha pahalı.
🇺🇸 The car was $5000 when I bought it.
🇹🇷 Arabayı satın aldığımda 5000 dolardı.
🇺🇸 These shoes were $50.
🇹🇷 Bu ayakkabılar 50 dolardı.


⭐ Geçmişteki zaman bildirimleri

🇺🇸 It was nine o’clock when the show started.
🇹🇷 Şov başladığında saat dokuzdu.
🇺🇸 We were late, it was already 8 PM.
🇹🇷 Geç kaldık, saat çoktan 20.00 olmuştu.
🇺🇸 Was it midnight when you arrived?
🇹🇷 Vardığında gece yarısı mıydı?


⭐ Geçmişteki duygu ve durumları ifade ederken

🇺🇸 I was hungry after the meeting.
🇹🇷 Toplantıdan sonra açtım.
🇺🇸 She was very happy yesterday.
🇹🇷 O dün çok mutluydu.
🇺🇸 We were tired from the trip.
🇹🇷 Geziden dolayı yorgunduk.


⭐ Renkleri ifade ederken

🇺🇸 The walls were blue before we painted them.
🇹🇷 Biz duvarları boyamadan önce maviydi.
🇺🇸 Her dress was red at the party.
🇹🇷 Partideki elbisesi kırmızıydı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏