A1 Seviye

İngilizcede İsimler (Nouns)

Bu yazımızda, İngilizcede isimler konusu hakkında detaylı bir konu anlatımı yaptık.

İngilizcede İsimler

Dersimize öncelikle tanımla başlayacağız. “İsim”, dil bilgisinde bir şeyin, bir varlığın, bir olayın ya da bir kavramın adı olabilecek kelimeleri tanımlamak için kullanılan terimdir.

İsimler, bir dilin sözcük dağarcığında çok geniş bir yere sahip olup, özneleri, nesneleri, tanımlamaları ve daha birçok şeyi ifade edebilir. İngilizcede isimleri sahip oldukları özellikleri on alt kategoriye ayırırız. Bakınız:

 • Nouns (İsimler)
  1. Common Nouns (Cins İsimler): Genel kavramları veya varlıkları temsil eder.
   • book (kitap), coffee (kahve), cat (kedi), dog (köpek), school (okul)
  2. Proper Nouns (Özel İsimler): Belirli kişi, yer veya şeyleri temsil eder.
   • Rihanna, Tarkan, Australia (Avustralya), October (Ekim), Wednesday (Çarşamba), Samsung
  3. Concrete Nouns (Somut İsimler): Gözle görülen veya elle tutulan şeyleri temsil eder.
   • car (araba), ball (top), house (ev)
  4. Abstract Nouns (Soyut İsimler): Maddi olmayan kavramları veya idealleri temsil eder.
   • love (sevgi), friendship (arkadaşlık), ability (kabiliyet), mercy (merhamet), hope (umut)
  5. Compound Nouns (Bileşik İsimler): İki veya daha fazla kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu isimler.
   • toothpaste (diş macunu), basketball (basketbol), postman (posta görevlisi)
  6. Collective Nouns (Topluluk İsimleri): Grupları veya birlikte hareket eden varlıkların toplamını temsil eder.
   • team (takım), crowd (kalabalık), flock (sürü)
  7. Countable Nouns (Sayılabilir İsimler): Tekil veya çoğul olarak sayılabilen nesneleri veya varlıkları temsil eder.
   • apple (elma), car (araba), shoe (ayakkabı)
  8. Uncountable Nouns (Sayılamaz İsimler): Sayılamayan maddeleri veya kavramları temsil eder.
   • water (su), rice (pirinç), information (bilgi)

Common Nouns (Cins İsimler)

Genel kavramları veya varlıkları temsil eden isimlerdir. Belirli bir isim, marka ya da özel bir yeri belirtmezler. Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız nesne, hayvan, yer veya konseptler için kullanılır. Örneğin:

 • book (kitap)
 • tea (çay)
 • city (şehir)
 • cat (kedi)
 • mountain (dağ)
 • chair (sandalye)

Proper Nouns (Özel İsimler)

Belirli kişi, yer veya şeyleri temsil eden isimlerdir. İlk harfi büyük yazılır ve genellikle özgün bir varlık ya da konsepti tanımlar. Örneğin:

 • Rihanna
 • Tarkan
 • Paris
 • Australia (Avustralya)
 • Monday (Pazartesi)
 • October (Ekim)
 • Nike

❗ İngilizcede haftanın günleri ve aylar her zaman büyük harfle başlar ve bu nedenle Türkçeden farklı olarak “Proper Nouns” (Özel İsimler) kategorisine girerler. Yani “Monday”, “January” gibi kelimeler İngilizcede özel isim olarak kabul edilir ve cümlenin neresinde olursa olsun baş harfi büyük harfle yazılır.

Concrete Nouns (Somut İsimler)

Gözle görülebilen, elle tutulabilen veya beş duyu ile algılanabilen varlıkları temsil eden isimlerdir. Bunlar fiziksel varlıkları ifade eder. Örneğin:

 • car (araba)
 • apple (elma)
 • music (müzik)
 • fragrance (koku)
 • texture (doku)

Abstract Nouns (Soyut İsimler)

Maddi olmayan kavramları, duyguları veya idealleri temsil eden isimlerdir. Bunlar fiziksel bir formda olmayan ancak duygu, kalite veya konsept olarak düşünülebilen şeyleri ifade eder. Örneğin:

 • love (sevgi)
 • bravery (cesaret)
 • knowledge (bilgi)
 • liberty (özgürlük)
 • justice (adalet)

Compound Nouns (Bileşik İsimler)

İki veya daha fazla kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu isimlerdir. Bu isimler genellikle tek başlarına anlamlı kelimelerin birleşmesiyle oluşur. Örneğin:

 • toothbrush (diş fırçası)
 • mailbox (posta kutusu)
 • mother-in-law (kayınvalide)

Collective Nouns (Topluluk İsimleri)

Bir grup veya koleksiyonu temsil eden isimlerdir. Bu isimler, bir araya gelmiş birden fazla varlığın toplamını ifade eder. Tekil bir formda kullanıldığında, bu grup ya da koleksiyonun tamamını temsil eder. Örneğin:

 • team (takım)
 • crowd (kalabalık)
 • herd (sürü)
 • jury (jüri)

Countable Nouns (Sayılabilir İsimler)

Tekil veya çoğul olarak sayılabilen nesneleri veya varlıkları temsil eden isimlerdir. Bu isimlerle belirli bir miktar ya da sayı belirtebiliriz. Örneğin:

 • apple (elma)
 • dog (köpek)
 • book (kitap)

Uncountable Nouns (Sayılamaz İsimler)

Miktar olarak belirtmek için “much”, “a lot of”, “some”, “a little” gibi ifadelerle kullanılan ve sayılamayan maddeleri veya kavramları temsil eden isimlerdir. Bu isimler genellikle toplu haldeki maddeleri, sıvıları veya soyut kavramları ifade eder. Örneğin:

 • water (su)
 • sugar (şeker)
 • information (bilgi)
 • advice (tavsiye)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏