Edatlar

İngilizcede Edatlar (Prepositions)

İngilizcede edatlar, kullanım sıklığı açısından tanımlıklarla (a, an, the) beraber en çok kullanılan sözcük türlerindendir.

İngilizcede Edatlar

Öncelikle konuya edatın tanımını yaparak başlayalım; farklı tür ve görevdeki kelimeler ve kavramlar arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan yardımcı kelimelere edat ya da bir başka deyişle ilgeç denir.

Her ne kadar edatlar cümle içinde diğer kelimelerle beraber bir anlam oluştursa da tek başlarına bir anlamı yoktur.

Edatların kullanımları öylesine yaygın ve öylesine ayrıntılar içermektedir ki İngilizcenin öğrenilmesi ve kullanılması belki de en güç olan sözcük türüdür. Zira bizzat aynı edat bile pek çok değişik anlamlar kurulmasında kullanılmaktadır.

Bu özelliğiyle sadece İngilizceyi sonradan öğrenenler için değil anadili İngilizce olanlar için bile zordur. Zaten bu yüzden edatlardan the biggest little words in English diye söz edilmektedir.

Edatlar kendilerini izleyen adlar, zamirler ve ulaçlarla (gerunds) ile öbekler oluşturarak cümlede yer, yön, zaman, tarz, iyelik, ölçü, araç, amaç, neden, zıtlık gibi anlamlar kurmaktadır.

İngilizcede Edatların Genel Özellikleri

1- Genel kural olarak ilgeçler, bir ad öbeğini yönetirler. Yani edattan sonra ad öbeği gelir.

at two o’clock
saat ikide
without a coat
ceketsiz

2- Belirli durumlarda zarflarla birlikte kullanılabilirler.

until tomorrow
yarına kadar

3- Gerund yapıları da ad gibi kullanıldıklarından edatlar onları da yönetebilir.

We’re thinking of moving into the country.
Ülkeye taşınmayı düşünüyoruz.

4- Edatlar, QW-ad tümceciklerini de yönetebilirler.

I’d better make a list of what we need.
İhtiyacımız olan şeylerin bir listesini yapsam iyi olur.

5- Edat öbekleri yer, zaman, yön , tarz, konum, neden, amaç göstererek cümlenin eylemini nitelerler; yani zarf gibi görev yaparlar.

They walked towards the setting sun.
Batan güneşe doğru yürüdüler.

Zarf mı Edat mı?

Malum bazı sözcükler hem edat hem de zarf görevinde kullanılabilmektedir. Böylesi cümlelerde sözcük eğer edat olarak kullanılmışsa mutlaka ardından bir ad gelmelidir.

EdatI waited for John outside the bank.
John’u bankanın dışında bekledim.
ZarfJohn went into the bank and I waited outside.
John bankaya girdi ve ben dışarıda bekledim.

Bağlaç mı Edat mı?

Benzer şekilde bazı sözcükler hem edat hem de bağlaç görevinde kullanılabilmektedir.

EdatWe must be ready before their arrival.
Onlar gelmeden önce hazır olmalıyız.
BağlaçWe must be ready before they arrive.
Onlar gelmeden hazır olmalıyız.

Edat olan But

Bağlaç olarak ama, fakat gibi anlamlara sahip olan but, edat olarak kullanıldığında hariç, dışında anlamına gelir. Edat görevindeyken kendisinden sonra bir isim gelir.

EdatThere is a remedy for all things but death.
Ölüm dışında her şeyin çaresi vardır.
BağlaçHe loves cars, but he doesn’t have a car.
Arabaları çok seviyor ama bir arabası yok.

İngilizcede Edat Türleri

Edatlar 10 alt kategoride incelenebilir. Bu kategoriler ayrı yazılarda detaylı bir şekilde derlenmiştir.

Ayrıca in, on ve at edatlarının kullanımları da ayrı bir yazıda detaylı bir şekilde derlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'(

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.