A2 SeviyeEdatlar

İngilizcede Yer Edatları (Prepositions of Place)

İngilizcede yer edatları, varlıkların bulunduğu yerleri ve konumları başka varlıklarla ilişkili olarak göstermek için kullanılır.

İngilizce Yer Edatları

iniçinde
onüstünde
underaltında
next toyanında
behindarkasında
in front ofönünde
betweenarasında
nearyakınında
İngilizcede Yer Edatları

In

“içinde”, “-de/da”, “-e/a” gibi anlamlara gelen in edatı, yer bildirme görevindeyken genel olarak kapalı bir ortamın içinde olduğunu bildirir.

🇺🇸 The lion is in the cage.
🇹🇷 Aslan kafeste.
🇺🇸 Hang your coat in the closet.
🇹🇷 Ceketini dolaba as.

On

“Üzerinde”, “üstünde”, “-de/da” gibi anlamlarda kullanılan “on edatı ile söz konusu olan şeyin zeminle temas ettiği anlatılır.

🇺🇸 The cat is on the bed.
🇹🇷 Kedi yatakta.
🇺🇸 My mother put the dishes on the table.
🇹🇷 Annem tabakları masaya koydu.

At

“-de/da”, “-ye/ya”, “-e/a” gibi anlamlara gelen “at edatı, konumunuzu navigasyon uygulamalarındaki noktasal bir şekilde belirtmek için kullanılır.

🇺🇸 There is a bus at the bus stop.
🇹🇷 Otobüs durağında bir otobüs var.
🇺🇸 Anna at the station now.
🇹🇷 Anna şimdi istasyonda.

Outside

“dışında”, “dışına”, “ötesine” gibi anlamlara gelir.

🇺🇸 There was no one outside the room.
🇹🇷 Odanın dışında kimse yoktu.
🇺🇸 Leave your dirty shoes outside the house.
🇹🇷 Kirli ayakkabılarını evin dışında bırak.

Inside

“İçine”, “içinde”, “içerisi”, “içi” gibi anlamlara gelir.

🇺🇸 Come in. It is warmer inside the house.
🇹🇷 İçeri gelin. Evin içi daha sıcak.
🇺🇸 You will find the gift inside the box.
🇹🇷 Hediyeyi kutunun içinde bulacaksınız.

Under

“Altında” anlamına gelir.

🇺🇸 The cat is under the chair.
🇹🇷 Kedi sandalyenin altında.
🇺🇸 The book was under the desk.
🇹🇷 Kitap masanın altındaydı.

Behind

“Arkasında”, “arkasından”, “gerisinde”, “ardındaki”, “ardından”, “peşinde” gibi anlamlara gelir.

🇺🇸 There is a rock behind the man.
🇹🇷 Adamın arkasında bir kaya var.
🇺🇸 There is parking behind the bank.
🇹🇷 Bankanın arkasında park yeri var.

In front of

“Önünde” anlamında kullanılır.

🇺🇸 There is a bank in front of our house.
🇹🇷 Evimizin önünde bir banka var.
🇺🇸 There is a square in front of the park.
🇹🇷 Parkın önünde bir meydan var.

Next to

“Bitişiğinde”, “yanında” gibi anlamlara gelir.

🇺🇸 The shop next to the post office has a lot of rare books.
🇹🇷 Postanenin yanındaki dükkanda pek çok nadir kitap var.
🇺🇸 I parked my car next to yours.
🇹🇷 Arabamı seninkinin yanına park ettim.

Between

“Arasında”, “aralarında” gibi anlamlara gelir.

🇺🇸 He is between the table and chair.
🇹🇷 O masa ve sandalye arasında.
🇺🇸 Thomas sat between his mother and father.
🇹🇷 Thomas annesiyle babasının arasına oturdu.

Beside

“Yanında”, “yamacında” anlamına gelir.

🇺🇸 We Iive right beside the hospital.
🇹🇷 Hastanenin hemen yanında yaşıyoruz.
🇺🇸 Can we have a table beside the window?
🇹🇷 Pencerenin yanında bir masa alabilir miyiz?

By

“Yanında” anlamına gelir. “Beside” ile benzer bir anlama sahiptir ve çoğu durumda birbirlerinin yerine kullanılabilir.

🇺🇸 We Iive right by the hospital.
🇹🇷 Hastanenin hemen yanında yaşıyoruz.
🇺🇸 Can we have a table by the window?
🇹🇷 Pencerenin yanında bir masa alabilir miyiz?

Opposite

“Karşısında” anlamına gelir.

🇺🇸 She was sitting opposite her husband.
🇹🇷 Kocasının karşısında oturuyordu.
🇺🇸 There is an ATM opposite the river.
🇹🇷 Nehrin karşısında bir ATM var.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏