Modal Verb

İngilizcede “Will” Kullanımı

İngilizcede “will” kip belirteci, özellikle dil öğrenenlerin gelecek zaman yardımcı fiili olarak özdeşleştirdiği bir yardımcı fiil olarak bilinmektedir. Biz bu dersimizde kip belirteci (modal verb) olarak kullanımını detaylı bir şekilde inceleyeğiz.

“Will” Kip Belirteci

Aşağıdaki tablolarda “will” kip belirtecinin olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanımı gösterilmiştir:

ÖzneWillFiil
I, you, we, they, he, she, itwill
‘ll
V1
Olumlu Cümlelerde “Will” Kullanımı
 1. Gelecek Zaman İfadeleri: “Will” genellikle gelecekte gerçekleşecek eylemleri veya durumları ifade etmek için kullanılır.
  • 🇺🇸 I will go to the store later.
  • 🇹🇷 Daha sonra mağazaya gideceğim.
  • 💥 Gelecekte gerçekleşecek bir eylemi ifade eder.
 2. Anlık Kararlar: Anlık olarak verilen kararları ifade etmek için kullanılır.
  • 🇺🇸 It’s hot in here. I will open the window.
  • 🇹🇷 Burada sıcak. Pencereyi açacağım.
  • 💥 O an verilen bir kararı ifade eder.
 3. Vaadler ve Yükümlülükler: Bir şey yapmayı vaat etmek veya yükümlülük altına girmek için kullanılır.
  • 🇺🇸 I will help you with your project.
  • 🇹🇷 Projenle ilgili sana yardım edeceğim.
  • 💥 Gelecekte yapılacak bir yardımı ifade eder.
 4. Tahminler ve Beklentiler: Gelecekte gerçekleşmesi beklenen olaylar hakkında tahminlerde bulunmak için kullanılır.
  • 🇺🇸 It will probably rain tomorrow.
  • 🇹🇷 Yarın muhtemelen yağmur yağacak.
  • 💥 Gelecekteki bir olay hakkında tahmin.
ÖzneWillFiil
I, you, we, they, he, she, itwill not
won’t
V1
Olumsuz Cümlelerde “Will” Kullanımı
 1. Gelecek Zamanın Olumsuz İfadeleri: Gelecekte gerçekleşmeyecek eylemleri veya durumları ifade etmek için kullanılır.
  • 🇺🇸 I won’t be able to attend the meeting tomorrow.
  • 🇹🇷 Yarınki toplantıya katılamayacağım.
  • 💥 Gelecekte gerçekleşmeyecek bir durumu ifade eder.
 2. Anlık Kararların Olumsuz Hali: Anlık olarak verilen kararların olumsuz hali için kullanılır.
  • 🇺🇸 I won’t buy this car; it’s too expensive.
  • 🇹🇷 Bu arabayı almayacağım; çok pahalı.
  • 💥 Gelecekte yapılacak bir eylemin yapılmama kararı.
 3. Reddetme veya Yükümlülüğe Girme İstememe: Bir şey yapma konusunda reddetme veya yükümlülük altına girme isteğini ifade etmek için kullanılır.
  • 🇺🇸 I won’t make any promises I can’t keep.
  • 🇹🇷 Tutamayacağım hiçbir sözü vermeyeceğim.
  • 💥 Yapılmayacak bir taahhüdü ifade eder.
 4. Olumsuz Tahminler ve Beklentiler: Gelecekte gerçekleşmesi beklenmeyen olaylar hakkında tahminlerde bulunmak için kullanılır.
  • 🇺🇸 It won’t snow tonight.
  • 🇹🇷 Bu gece kar yağmayacak.
  • 💥 Gelecekte gerçekleşmeyecek bir olay hakkında tahmin.
Will ÖzneFiil
➕ will
➖ will
➖ won’t
I, you, we, they, he, she, it
I, you, we, they, he, she, it not
I, you, we, they, he, she, it
V1
Soru Cümlelerinde “Will” Kullanımı
 1. Gelecek Zamanla İlgili Sorular: Gelecekte gerçekleşecek eylemleri veya durumları sorgulamak için kullanılır.
  • 🇺🇸 Will you join us for dinner tonight?
  • 🇹🇷 Bu gece bize akşam yemeğine katılacak mısınız?
  • 💥 Bu soru, kişinin bu geceki akşam yemeği planları hakkında bilgi almayı amaçlar.
 2. Karar Sorgulama: Kişinin gelecekteki bir kararını veya eylemini sorgulamak için kullanılır.
  • 🇺🇸 “Will you be attending the conference next week?
  • 🇹🇷 Gelecek haftaki konferansa katılacak mısınız?
  • 💥 Bu soru, kişinin gelecek haftaki bir etkinliğe katılıp katılmayacağını öğrenmeyi hedefler.
 3. Tahmin veya Beklenti Sorgulama: Gelecekte meydana gelebilecek olaylar veya durumlar hakkında tahmin veya beklenti sormak için kullanılır.
  • 🇺🇸 Will it rain tomorrow?
  • 🇹🇷 Yarın yağmur yağacak mı?
  • 💥 Bu soru, gelecek hava durumu hakkında tahminde bulunmayı veya bilgi almayı amaçlar.
 4. Nazik Teklif veya Öneri Sorma: Gelecekle ilgili nazik bir teklif veya öneriyi sorgulamak için kullanılır.
  • 🇺🇸 Will you need any help with your project?
  • 🇹🇷 Projeniz için herhangi bir yardıma ihtiyacınız olacak mı?
  • 💥 Bu soru, gelecekte bir projede yardım teklif etmeyi veya yardıma ihtiyaç olup olmadığını öğrenmeyi hedefler.

İngilizcede “Will” Hangi Durumlarda Kullanılır?

⭐ Gelecek anlamı katmak için. Zaten gelecek zaman yardımcı fiili olarak da görülmesi de, “will” ile dolaylı olarak gelecek anlamı verdiği niyet ifadeleri nedeniyle ortaya çıkmıştır.

🇺🇸 I won’t be watching the game tonight.
🇹🇷 Bu gece maç izlemeyeceğim.
🇺🇸 I will go to school tomorrow.
🇹🇷 Yarın okula gideceğim.
🇺🇸 Will you go to Paris?
🇹🇷 Paris’e gidecek misin?


⭐ Kararlılık ifadelerinde yaygın bir şekilde kullanılır.

🇺🇸 No matter what, we won’t lose the war.
🇹🇷 Ne olursa olsun, savaşı kaybetmeyeceğiz
🇺🇸 I will never use sugar again.
🇹🇷 Bir daha asla şeker kullanmayacağım.
🇺🇸 I’ll never eat fast food again.
🇹🇷 Bir daha asla fast food yemeyeceğim.


⭐ Söz ve vaat bildiren cümleler will vasıtasıyla anlatılır.

🇺🇸 Those who solve this problem will be rewarded.
🇹🇷 Bu sorunu çözenler ödüllendirilecek.
🇺🇸 I will pay my debt to you as soon as possible.
🇹🇷 Sana olan borcumu en kısa zamanda ödeyeceğim.


⭐ Kaçınılmaz olan durumları ifade ederken will kullanılır.

🇺🇸 What will be, will be.
🇹🇷 Ne olacaksa o olacak.
🇺🇸 If you are poor today you will always be poor. Only the rich now acquire riches.
🇹🇷 Bugün fakirsen, her zaman fakir olacaksın. Artık sadece zenginler zenginlik kazanıyor.


⭐ Will kipi imkansızlık bildiren durumlar için de kullanılmaktadır.

🇺🇸 These walls will never be crossed.
🇹🇷 Bu duvarlar asla geçilmeyecek.
🇺🇸 The Sea of Marmara will never be as clean as before.
🇹🇷 Marmara Denizi asla eskisi kadar temiz olmayacak.


⭐ Alışkanlık bildiren durumlar will ile ifade edilebilir.

🇺🇸 She will go to the seaside as usual.
🇹🇷 Her zamanki gibi deniz kenarına gidecek.
🇺🇸 He will fail the course again.
🇹🇷 Dersten yine başarısız olacak.


⭐ Gönüllülük esasına dayanan ifadeler için will kullanılabilir.

🇺🇸 I will give my life for you.
🇹🇷 Senin için canımı veririm.
🇺🇸 I will always love you.
🇹🇷 Seni daima seveceğim.


⭐ Rica ifadelerinde will pekala kullanılabilir.

🇺🇸 Will you lend me your phone for a moment?
🇹🇷 Bir dakikalığına telefonunu bana ödünç verir misin?
🇺🇸 Lend me your phone for a moment, will you?
🇹🇷 Bir dakikalığına telefonunu bana ödünç verir misin?


⭐ Emir ifadelerinde de will kullanılabilir.

🇺🇸 You will not leave here!
🇹🇷 Buradan ayrılmayacaksın!
🇺🇸 Will you be quiet, please!
🇹🇷 Sessiz olur musun lütfen!
🇺🇸 You will go there whether you like it or not.
🇹🇷 İstesen de istemesen de oraya gideceksin.

“Will” ve “Shall” Farkı

Her ne kadar will ve shall benzer anlamlara gelse de “shall” daha çok “I” ve “we” zamirleriyle beraber kullanılır. Ayrıca, “I” ve “we” ile birlikte kullanıldığında “shall” bazen bir gelecek eylemi ifade eder, ancak bu kullanım genellikle oldukça resmi veya eski moda olarak kabul edilir. Zaten modern İngilizcede bu iki kelimenin kullanımı giderek daha belirsizleşmiştir ve özellikle Amerikan İngilizcesinde çoğunlukla birbirinin yerine kullanılırlar. Örneğin:

🇺🇸 Anyway, I shall see you later. Don’t worry, I shan’t be late.
🇺🇸 Anyway, I will see you later. Don’t worry, I won’t be late.
🇹🇷 Her neyse, sonra görüşürüz. Merak etme geç kalmam.

Bununla birlikte, bu genel kuralların dışında bazı istisnalar vardır. Örneğin, hukuk ve resmi metinlerde “shall” ifadesi sıklıkla kullanılır ve böylesi durumda genellikle bir yükümlülük veya zorunluluk ifade eder.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏