Modal Verb

İngilizcede will Kullanımı

İngilizcede will, özellikle dil öğrenenlerin gelecek zaman yardımcı fiili olarak özdeşleştirdiği bir yardımcı fiildir.

İngilizcede will

Will, İngilizcede modal fiil olarak bilinin kip belirteçlerinden biridir. Alt başlıklar halinde will yardımcı fiilinin kip belirteci görevindeyken sahip olduğu görevler yazılmıştır. Aşağıdaki tabloda will kip belirtecinin olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanımı gösterilmiştir:

➕ Olumlu cümleler
Subject (I, you, we, they, he, she, it) + will + V1
Subject (I, you, we, they, he, she, it) + ‘ll + V1

❗ Evet-Hayır içeren kısa cevaplarda I’ll gibi bir kullanım yanlış olacaktır:

He will be after it, won’t he?
Yeah, he’ll.
Yeah, he will.

➖ Olumsuz cümleler
Subject (I, you, we, they, he, she, it) + will not + V1
Subject (I, you, we, they, he, she, it) + won’t + V1

❓ Soru cümleleri
Will + subject (I, you, we, they, he, she, it) + V1?
Won’t + subject (I, you, we, they, he, she, it) + V1?
Will + subject (I, you, we, they, he, she, it) + not + V1?

Örnek telaffuzları:

will,
I’ll,
will not,
won’t

Kullanıldığı yerler:

⭐ Gelecek anlamı katmak için. Zaten gelecek zaman yardımcı fiili olarak da görülmesi de, will’in dolaylı olarak gelecek anlamı verdiği niyet ifadeleri nedeniyle yatar.

-I won’t be watching the game tonight.
bu gece maç izlemeyeceğim
-I will go to school tomorrow.
Yarın okula gideceğim.
-Will you go to Paris?
Paris’e gidecek misin?

⭐ Kararlılık ifadelerinde yaygın bir şekilde kullanılır.

No matter what, we won’t lose the war.
Ne olursa olsun, savaşı kaybetmeyeceğiz
I will never use sugar again.
Bir daha asla şeker kullanmayacağım.
I’ll never eat fast food again.
Bir daha asla fast food yemeyeceğim.

⭐ Söz ve vaat bildiren cümleler will vasıtasıyla anlatılır.

-Those who solve this problem will be rewarded.
Bu sorunu çözenler ödüllendirilecek.
-I will pay my debt to you as soon as possible.
Sana olan borcumu en kısa zamanda ödeyeceğim.

⭐ Kaçınılmaz olan durumları ifade ederken will kullanılır.

-What will be, will be.
Ne olacaksa o olacak.
-If you are poor today you will always be poor. Only the rich now acquire riches.
Bugün fakirsen, her zaman fakir olacaksın. Artık sadece zenginler zenginlik kazanıyor.

⭐ Will kipi imkansızlık bildiren durumlar için de kullanılmaktadır.

-These walls will never be crossed.
Bu duvarlar asla geçilmeyecek.
-The Sea of Marmara will never be as clean as before.
Marmara Denizi asla eskisi kadar temiz olmayacak.

⭐ Alışkanlık bildiren durumlar will ile ifade edilebilir.

-She will go to the seaside as usual.
Her zamanki gibi deniz kenarına gidecek.
-He will fail the course again.
Dersten yine başarısız olacak.

⭐ Gönüllülük esasına dayanan ifadeler için will kullanılabilir.

-I will give my life for you.
Senin için canımı veririm.
-I will always love you.
Seni daima seveceğim.

⭐ Rica ifadelerinde will pekala kullanılabilir.

-Will you lend me your phone for a moment?
Bir dakikalığına telefonunu bana ödünç verir misin?
-Lend me your phone for a moment, will you?
Bir dakikalığına telefonunu bana ödünç verir misin?

⭐ Emir ifadelerinde de will kullanılabilir.

-You will not leave here!
Buradan ayrılmayacaksın!
-Will you be quiet, please!
Sessiz olur musun lütfen!
-You will go there whether you like it or not.
İstesen de istemesen de oraya gideceksin.

Will ve Shall Farkı

Benzer anlamlara gelse de shall daha çok I ve we ile beraber kullanımlarda daha çok tercih edilir ve daha gayri resmi bir hava içeren samimi olduğumuz kişilerle kullanılır.

Anyway, I shall see you later. Don’t worry, I shan’t be late.
Anyway, I will see you later. Don’t worry, I won’t be late.
Her neyse, sonra görüşürüz. Merak etme geç kalmam.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.