Modal Verb

Was / Were + to + V1 Kullanımı

İngilizcede was / were + to + V1 kullanımı tıpkı am/is/are + to + V1 yapısına benzer bir şekilde yapılmaktadır.

İngilizcede Was / Were + to + V1 Kullanımı

Öncelikle cümle içindeki olumlu, olumsuz ve soru cümlelerindeki kullanımı aşağıdaki tabloda derlenmiştir;

Olumlu
Cümle
Subject
(I, he, she, it)
wastoV1
Olumlu
Cümle
Subject
(you, we, they)
weretoV1
Olumsuz
Cümle
Subject
(I, he, she, it)
was not
wasn’t
toV1
Olumsuz
Cümle
Subject
(you, we, they)
were not
weren’t
toV1
Soru
Cümlesi
WasSubject
(I, he, she, it)
toV1
Soru
Cümlesi
WereSubject
(you, we, they)
toV1
Was / Were + to + V1 Kullanımı

Alt başlıklar halinde was/were to V1 kullanımı derlenmiştir;

Geçmişe Ait Planı İfade Eder

Geçmişe ait yapılan ama yapılıp yapılmadığı bilinmeyen planlar anlatılır.

Anna was to send all the letters yesterday.
Anna dün bütün mektupları gönderecekti.
She was to come here the last Wednesday.
Geçen çarşamba buraya gelecekti.
John was to visit his mother last month.
John geçen ay annesini ziyaret edecekti.
The final documents were to arrange yesterday.
Nihai belgeler dün düzenlenecekti.

Geçmiş bir Olaydan Daha Sonra Olacak İşlerde

Geçmiş bir olayın anlatımında daha sonra olacak işlerin ifade edilmesinde kullanılır.

The students were unaware that the physics test was to be given on Wednesday.
Öğrenciler fizik sınavının Çarşamba günü yapılacağından habersizdiler.
The Japanese soldiers were unaware that the war is to be over.
Japon askerleri savaşın biteceğinden habersizdiler.
People didn’t know that the virus was to be spread.
İnsanlar virüsün yayılacağını bilmiyorlardı.

Tesadüfi Olacak İşlerde

Kaderin bir cilvesi tadında gerçekleşen olaylarda kullanılır.

The lovers broke up with each other. But they were to meet again a year later under very strange circumstances.
Aşıklar birbirlerinden ayrıldılar. Ancak bir yıl sonra çok garip koşullar altında tekrar buluşacaklardı.
Ronaldo’s athletic activities were cut down after a leg injury in a match. The injury was to plague him later in life.
Ronaldo’nun atletik aktiviteleri, bir maçta bacağından sakatlandıktan sonra kesildi. Yaralanma onu daha sonra hayatında rahatsız edecekti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'(

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.