A2 Seviye

İngilizcede Konuşmayı Yönlendirecek İfadeler

Başlıktan da anlaşılacağı üzere ister bir toplantımız olsun, ister arkadaşlarımızla bir şeyler organize ediyor olalım, İngilizcede konuşmayı yönlendirecek ifadeler ile bir konuşmayı şekillendirebilmek daha da kolaylaşacaktır.

to be in charge of something or someone

“bir şeyden veya bir kişiden sorumlu olmak” anlamına gelir.

Who’s in charge here?
Burada görevli kim?
The teacher put me in charge of organizing the project.
Öğretmen beni projeyi düzenlemekle görevlendirdi.
Who was in charge of the shop yesterday?
Dükkandan dün kim sorumluydu?

to take notes

“not almak” anlamına gelir.

I took some notes from the meeting.
Toplantıdan bazı notlar aldım.
Did you take notes at the lecture?
Derste not aldın mı?
Take notes during the consultation as the final written report is very concise.
Nihai yazılı rapor çok kısa olduğundan, istişare sırasında not alın.

I wanted to talk to you about…

“Seninle ….. hakkında konuşmak istiyordum.” anlamına gelir.

I wanted to talk to you about next weekend.
Seninle gelecek hafta sonu hakkında konuşmak istiyordum.
I wanted to talk to you about a venture you are working on.
Sizinle üzerinde çalıştığınız bir girişim hakkında konuşmak istedim.
Actually, that’s what I wanted to talk to you about.
Aslında, sizinle bunun hakkında konuşmak istiyordum.

What are your thoughts (on)…?

“…. hakkında düşünceleriniz nedir?” anlamına gelir.

What are your thoughts on this subject?
Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
What are your thoughts on women’s rights?
Kadın hakları hakkında ne düşünüyorsunuz?
What are your thoughts on unemployment?
İşsizlik hakkında ne düşünüyorsunuz?
İngilizcede Konuşmayı Yönlendirecek İfadeler

I think that…

“… düşünüyorum.” anlamına gelir.

I think that this is a mistake.
Bunun bir hata olduğunu düşünüyorum.
I think that yelling at an old person is a mistake.
Yaşlı birine bağırmanın bir hata olduğunu düşünüyorum.
I think that these words are lies.
Bu sözlerin yalan olduğunu düşünüyorum.
İngilizcede Konuşmayı Yönlendirecek İfadeler

In my opinion

“bence, kanımca, bana göre” gibi anlamlara gelir ve “I think” yerine “In my opinion” da pekala kullanılabilir. Yalnız bu ifade, bir şey hakkında nasıl hissettiğimizi ifade etmenin biraz daha resmî ve kibar yoludur.

In my opinion, the first draft was better.
Benim fikrime göre ilk taslak daha iyiydi.
In my opinion, the second option works well, too.
Benim düşünceme göre, ikinci seçenek de iyi çalışıyor.
In my opinion, this is the wrong approach.
Bana göre bu yanlış bir yaklaşımdır.
İngilizcede Konuşmayı Yönlendirecek İfadeler

Konuşmayı özetlemek, toparlamak ve dikkati çekmek ve konuyu değiştirmek için

We’re running out of time. “Zamanımız azalıyor.”, Do you have anything to add? “Ekleyecek bir şeyin var mı?” Any questions? “Sorusu olan?” Shall we move on? “Bir sonraki konuya geçelim mi?” What’s next? “Sırada ne var?” To sum up… “Özetlemek gerekirse…” gibi cümlelerle dağılan konuşmaları toparlamak, değiştirmek veya özetlemek için kullanılan cümlelerdir.

We’re running out of time.
Zamanımız azalıyor.
Do you have anything to add?
Ekleyecek bir şeyin var mı?
Any questions?
Sorusu olan?
Shall we move on?
Bir sonraki konuya geçelim mi?
To sum up, everyone is responsible for keeping the kitchen clean.
Özetlemek gerekirse, mutfağı temiz tutmaktan herkes sorumlu.
İngilizcede Konuşmayı Yönlendirecek İfadeler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'(

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.