B1 Seviye

İngilizcede “Direct Speech” ve “Indirect Speech”

Bir başkasına ait sözleri aktarırken doğrudan anlatım (direct speech) ve dolaylı anlatım (indirect speech) olmak üzere iki yöntem kullanırız.

İngilizcede Doğrudan Anlatım (Direct Speech)

“Doğrudan anlatım” (direct speech), kişilerin söylediği sözlerin değiştirilmeden, olduğu gibi aktarılmasıdır. Bu tarz cümleleri İngilizcede yaparken ise birtakım kurallara riayet edilir. Eğer alıntı yapılan kişinin adı belirtiliyorsa, önce konuşmacının adı yazılır ve ardından bir virgül işareti eklenir, sonrasında ise tırnak işaretleri içinde ilgili alıntı olduğu gibi yazılır. Alıntının ilk harfi büyük yazılır, konuşma bitirildikten sonra gerekli noktalama işareti konulur ve tırnak işareti ile cümle sonlandırılır.

Eğer cümle doğrudan alıntı ile başlıyorsa, önce tırnak işaretleri ile başlanır, alıntı yapılan cümle yazılır ve cümlenin sonunda virgül konularak tırnak işareti ile kapatılır. Ardından konuşmacının adı ve bir virgül belirtilir ve cümle son noktalama işareti ile tamamlanır.

 • Örneğin:
  • 🇺🇸 John said, “My father works at a library.”
  • 🇺🇸 “My father works at a library,” John said.

“Direct speech” cümlelerini Türkçeye çevirirken de iki farklı yöntem kullanılır. Alıntısı yapılan kişinin adını yazarız, ardından çift nokta (:) işaretini yazıp ilgili alıntıyı tırnak işareti arasına ekleriz.

İkinci yöntem olarak, alıntı yapılan kişinin adı yazılır ve ardından virgül eklenir. Devamında da alıntıyı olduğu gibi yazıp hemen ardına virgül ekleriz.

Yukarıda “direct speech” şeklinde yazılmış İngilizce cümlelerimizi “doğrudan anlatım” olarak aşağıdaki gibi Türkçeye çeviririz:

 • Örneğin:
  • 🇹🇷 John, “Babam kütüphanede çalışıyor.” dedi.
  • 🇹🇷 John, Babam kütüphanede çalışıyor, dedi.

İngilizcede Dolaylı Anlatım (Indirect Speech)

Doğrudan anlatımdan farklı olarak “dolaylı anlatım” (indirect speech), cümleleri kurarken kişilerin söylediği sözler değiştirilip aktarılır.

Reported speech” olarak da adlandırılan bu tarz cümlelerde, orijinal cümlede haliyle birtakım değişiklikler görülür. Bu değişikliklerden en önemlisi tırnak işaretlerinin kullanılmamasıdır. Bunun yanı sıra, cümlenin zamanında (tense), zamirlerinde (pronouns), zaman zarflarında (time adverbs) ve yer zarflarında (adverbs of place) değişiklikler görülmektedir.

Statements” olarak adlandırılan “düz cümleler” genellikle “say” ve “tell fiilleriyle aktarılır. Bunlara “aktarma sözü” veya “giriş eylemi” adı verilir. Ancak şuna dikkat edilmeli: “Say” fiilinden sonra genellikle cümle gelirken, “tell” fiilinden sonra sözün kime söylendiği bir zamir aracılığıyla mutlaka belirtilmelidir.

Pekala “say” fiilinden sonra da zamir kullanılabilir. Bunu yapmak için zamirden önce muhakkak “to” edatı kullanılmalıdır. Aktarılan cümlede “that kullanımı ise “isteğe bağlıdır”.

she says (that)
she say to me (that)
she tell me (that)

via GIPHY

❗ “Say” ve “tell” dışında başka giriş eylemleri de bulunmaktadır. Bunlar genel olarak aşağıdaki tablodaki gibidir:

answer
boast
claim
decklare
explain
mumble
point out
promise
protest
remind
reply
state
suggest
threaten
warn
İngilizcede Dolaylı Anlatım (Indirect Speech)

Dolaysız anlatımı, dolaylı anlatıma aktarırken yapılan değişikleri genel olarak beş maddede toparlarız:

 1. Tense değişiklikleri
 2. Zamir değişiklikleri
 3. Zaman zarfı değişiklikleri
 4. Yer zarfı değişiklikleri
 5. Diğer değişiklikleri

Tense Değişiklikleri

Tense değişiklikleri, cümlenin giriş eylemine (say veya tell) bağlı olarak gerçekleşmektedir.

❗ Eğer giriş eylemi aşağıdaki kiplerden biri ise dolaylı anlatımda herhangi bir kip değişikliğine gerek yoktur:

Simple Present Tense
Present Continuous Tense
Future Tense
Future Continuous Tense
Present Perfect Tense
Present Perfect Continuous Tense
İngilizcede Indirect Speech

Aşağıdaki örnekte yukarıdaki durum gösterilmektedir:

ZamirGiriş EylemiDolaylı Anlatım
says
is saying
will say
Hewill be sayingthat he likes his car
might say
has said
has been saying

❗ Eğer giriş eylemi (say veya tell) “past (simple past veya past perfect) ise dolaylı cümle bir derece daha “past” hale getirilir.

 • Giriş eylemi (say veye tell) present
  • 🇺🇸 Martha says, “I have tried everything to save my marriage.
  • 🇺🇸 Martha says that she has tried everything to save her marriage.
 • Giriş eylemi (say veya tell) past
  • 🇺🇸 Martha said, “I have tried everything to save my marriage.”
  • 🇺🇸 Martha said that she had tried everything to save her marriage.

Giriş eylemi said, yani “past” iken Martha’nın “present perfect tense”teki cümlesi bir derece geçmişi olan “past perfect tense” olarak çevrilmiş yani “bir derece past” yapılmıştır. Bu kural İngilizcede “one step back” olarak adlandırılır. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz:

Dolaysız Anlatım➡️Dolaylı Anlatım
Simple Present➡️Simple Past
Present Continuous➡️Past Continuous
Future Tense (will)➡️would
Future Tense (be going to)➡️was/were going to
Present Perfect➡️Past Perfect
Past Perfect➡️Past Perfect
Past Continuous➡️Past Perfect Continuous
Past Perfect Continuous➡️Past Perfect Continuous
will➡️would
can➡️could
must➡️had to
may➡️might
have to➡️had to

❗ “Should”, “might”, “ought to”, “had better” ve “used to” kip belirteçleri dolaylı anlatım yapılırken değişime uğramaz.

Zamir Değişiklikleri

Konuşmanın aktarılmasında, konuşmayı aktaran ile konuşması aktarılan kişi arasındaki ilişkiye göre doğal olarak zamirler de değişecektir.

 • 🇺🇸 He said, “I ike my car.”
 • 🇺🇸 He said that he liked his car.

Zaman Zarfı Değişiklikleri

Zaman zarfı değişiklikleri ise aşağıdaki tablodaki gibi olmaktadır:

Dolaysız Anlatım➡️Dolaylı Anlatım
two days ago➡️two days before
two days earlier
tomorrow➡️the following day
the next day
the day after
the day after tomorrow➡️in two days’ time
last week➡️the week before
the week month
the week year
next week➡️the following week
a week later
in two days➡️two days from then
two days from then
now➡️then
Reported Speech Zaman Zarfı Değişiklikleri

Yer Zarfı Değişiklikleri

Dolaysız Anlatım➡️Dolaylı Anlatım
here➡️there
Reported Speech Yer Zarfı Değişiklikleri

Diğer Değişiklikler

Dolaysız Anlatım➡️Dolaylı Anlatım
this➡️that
these➡️those
this (pronoun)➡️it
these (pronoun)➡️them
come➡️go

Soru Cümlelerinde Dolaylı Anlatım

Aktarma sözcüklerinde giriş eylemi olarak kullanılan “tell” ve “say” fiillerini yerine “ask”, “want to know”, “wonder”, “inquire”, “enquire” gibi fiiller de kullanılmaktadır. Yalnız aktarılan soru, soru olmaktan çıktığı için bu tarz cümlelerde soru işareti kullanılmaz.

Indirect Yes/No Questions

Yardımcı fiille başlayan soru cümlelerini aktarırken ilgili alıntıdan sonra if” ya da “whether kullanılır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

 • 🇺🇸 “Are you still inside?”
 • 🇺🇸 He asked me if/whether I was still inside.
 • 🇺🇸 “May I come in?”
 • 🇺🇸 She asked me if/whether she might come in.

Indirect Quesiton-Word Questions

Bu tür sorular direkt olarak soru sözcüğü ile başlar. Bu yüzden bunları aktaracağımız zaman aktarma sözcüğünden sonra soru sözcüğü gelir.

 • 🇺🇸 “What are you doing now?”
 • 🇺🇸 He asked me what I was doing then.
 • 🇺🇸 “Why did you refuse their offer?”
 • 🇺🇸 She wanted to know why I refused their offer.

Emir Cümlelerinde Dolaylı Anlatım

Duruma göre rica, öğüt, teşvik gibi anlamlar belirten emir cümleleri, cümleye verdikleri anlama göre uygun fiillerle aktarılırlar ve emrin kime verildiğini belirten zamir kullanılır.

Giriş eylemi için aşağıdakiler yaygın olarak kullanılmaktadır:

advise
ask
beg
command
encourage
order
request
recommend
urge
want
tell
 • 🇺🇸 “Take a complete rest,” the doctor said to me.
 • 🇺🇸 The doctor advised me to take a complete rest.
 • 🇺🇸 “Help me” the boy said to us.
 • 🇺🇸 The boy implored us to help him.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏