B1 Seviye İngilizce Diyaloglar

How did you meet your wife?

Bu yazımızda, “How did you meet your wife” adında B1 seviyesine uygun örnek bir konuşma diyaloğu derledik.

👩🏻‍🦰 Lisa
🇺🇸 How did you meet your wife, Ray?
🇹🇷 Karınla nasıl tanıştın Ray?

🧑🏻 Ray
🇺🇸 We first met when she was renting a room in my sister’s flat in Brighton.
🇹🇷 İlk olarak, Brighton’daki kız kardeşimin dairesinde bir oda kiraladığı zaman tanıştık.

👩🏻‍🦰 Lisa
🇺🇸 Was it love at first sight?
🇹🇷 İlk görüşte aşk mıydı?

🧑🏻 Ray
🇺🇸 Yes, it was. Well, for me, anyway.
🇹🇷 Evet öyleydi. Yani, benim için öyle.

👩🏻‍🦰 Lisa
🇺🇸 So, what happened?
🇹🇷 Sonra ne oldu?

🧑🏻 Ray
🇺🇸 Well, Claire wanted to improve her English, so she was working in the shop at the museum for the summer. But she said she wasn’t practising her English because most of the people who came to the museum were tourists. So I said, “Look, I want to practise my French, so let’s meet for half an hour every day. We can have fifteen minutes speaking French and fifteen minutes speaking English.”

🇹🇷 Claire İngilizcesini geliştirmek istediği için yaz boyunca müzedeki dükkanda çalışıyordu. Ancak müzeye gelenlerin çoğu turist olduğu için İngilizcesiyle pratik yapamadığını söyledi. Ben de dedim ki, “Bak, ben Fransızca çalışmak istiyorum, o yüzden her gün yarım saat buluşalım. On beş dakika Fransızca ve on beş dakika İngilizce konuşalım.”

👩🏻‍🦰 Lisa
🇺🇸 Right.
🇹🇷 Devam et.

🧑🏻 Ray
🇺🇸 So we had lunch in the park near the museum every day and just talked to each other in English and French.
🇹🇷 Bu yüzden her gün müzenin yakınındaki parkta öğle yemeği yedik ve birbirimizle İngilizce ve Fransızca konuştuk.

👩🏻‍🦰 Lisa
🇺🇸 Did you ask her out?
🇹🇷 Ona çıkma teklif ettin mi?

🧑🏻 Ray
🇺🇸 No, I was too shy.
🇹🇷 Hayır, çok utangaçtım.

👩🏻‍🦰 Lisa
🇺🇸 So, what happened?
🇹🇷 Peki, ne oldu?

🧑🏻 Ray
🇺🇸 Well, three weeks later her summer job finished and it was time for her to go back to Paris. I went to the airport with her and while we were waiting for her flight I gave her a present. It was an English dictionary. She laughed and I suddenly thought, what if I never see her again. I felt really sad.

🇹🇷 Şey, üç hafta sonra Claire’in yazlık işi bitince Paris’e döneceği zaman gelmişti. Onunla hava alanına gittim ve uçağını beklerken ona bir hediye verdim. Bir İngilizce sözlüğüydü. Kahkaha attı, derken ya onu bir daha göremezsem diye darlandım. Gerçekten çok üzülmüştüm.

👩🏻‍🦰 Lisa
🇺🇸 And was she sad too?
🇹🇷 O da çok üzülmüş müydü?

🧑🏻 Ray
🇺🇸 Yes, she was. She was crying when we said goodbye. Anyway, she gave me her address and asked me to visit her sometime.
🇹🇷 Evet üzülmüştü. Vedalaştığımızda ağlıyordu. Her neyse, bana adresini verdi ve bir ara kendisini ziyaret etmemi istedi.

👩🏻‍🦰 Lisa
🇺🇸 So what did you do?
🇹🇷 Peki sen ne yaptın?

🧑🏻 Ray
🇺🇸 Well, I went straight home, packed a bag, got my passport and I took a train to Paris.
🇹🇷 Şey, doğruca eve gittim, çanta hazırladım, pasaportumu alıp Paris’e giden bir trene bindim.

👩🏻‍🦰 Lisa
🇺🇸 Not the same day!
🇹🇷 Aynı gün değildir herhalde!

🧑🏻 Ray
🇺🇸 Yes, the same day. And her plane was delayed so I got to Paris first. When she arrived home, I was waiting by the door to her flat.
🇹🇷 Evet, aynı gündü. Uçağı da rötar yaptığı için Paris’e önce ulaşan taraf ben oldum. Eve geldiğinde, dairesinin kapısında bekliyordum.

👩🏻‍🦰 Lisa
🇺🇸 Were you nervous?
🇹🇷 Gergin miydin?

🧑🏻 Ray
🇺🇸 Yes, I was. But I was also in love! And er … a year later we got married.
🇹🇷 Evet öyleydim. Ama aynı zamanda aşıktım da! Veee … bir yıl sonra evlendik.

👩🏻‍🦰 Lisa
🇺🇸 Very romantic! Was the wedding in Paris?
🇹🇷 Çok romantik! Düğün Paris’te miydi?

🧑🏻 Ray
🇺🇸 Yes, it was.
🇹🇷 Evet, Paris’teydi.

👩🏻‍🦰 Lisa
🇺🇸 And were both your families there?
🇹🇷 İkinizin ailesi de orada mıydı?

🧑🏻 Ray
🇺🇸 Yes, they were. It was a great day.
🇹🇷 Evet, oradaydılar. Harika bir gündü.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏